اخبار و اطلاعیه ها

۲۹ اردیبهشت, ۱۳۸۵

ارزیابی استراتژی توسعه صنعتی در قالب سند چشم انداز‭ ۲۰ ‬ساله جمهوری اسلامی ایران (با تاکید بر دستیابی به فناوری پیشرفته)

عنوان و نام پديدآور : ارزیابی استراتژی توسعه صنعتی در قالب سند چشم انداز‭ ۲۰ ‬ساله جمهوری اسلامی ایران (با تاکید بر دستیابی به فناوری پیشرفته)/ […]
۲۹ اردیبهشت, ۱۳۸۵

مدل سازی ریاضی تعیین ترکیب بهینه پرتفوی تسهیلات اعطایی در موسسات مالی و اعتباری

عنوان و نام پديدآور : مدل سازی ریاضی تعیین ترکیب بهینه پرتفوی تسهیلات اعطایی در موسسات مالی و اعتباری/ غلام‌رضا عسکرزاده دره محل تحصیل : دانشگاه […]
۲۹ اردیبهشت, ۱۳۸۵

مطالعه تطبیقی استراتژی های تولید در صنعت فناوری اطلاعات ایران، کره و ژاپن

عنوان و نام پديدآور : مطالعه تطبیقی استراتژی های تولید در صنعت فناوری اطلاعات ایران، کره و ژاپن/ محمد شیخ‌زاده محل تحصیل : دانشگاه امام صادق(ع) […]
۲۹ اردیبهشت, ۱۳۸۵

رتبه بندی تسهیلات بانکی مبتنی بر عقود اسلامی از منظر سیاستگذاران نظام بانکی (با ت‍‌کید بر مدیران بانک مرکزی)

عنوان و نام پديدآور : رتبه بندی تسهیلات بانکی مبتنی بر عقود اسلامی از منظر سیاستگذاران نظام بانکی (با ت‍‌کید بر مدیران بانک مرکزی)/ امين غزالی […]