اخبار و اطلاعیه ها

۲۹ اردیبهشت, ۱۳۹۰

طراحی الگوی تعالی سازمانهای آموزشی بر مبنای مدل‭EFQM‬ (مورد: دانشگاه امام صادق(ع))

عنوان و نام پديدآور : طراحی الگوی تعالی سازمانهای آموزشی بر مبنای مدل‭EFQM‬ (مورد: دانشگاه امام صادق(ع)) / محمدصادق خیاطیان یزدی محل تحصیل : دانشگاه امام […]
۲۹ اردیبهشت, ۱۳۹۰

بازنمايي انگيزه حضور جوانان در دفاع مقدس: تحليل گفتمان سه فيلم برگزیده

عنوان و نام پديدآور : بازنمايي انگيزه حضور جوانان در دفاع مقدس: تحليل گفتمان سه فيلم برگزیده/ علیرضا تلوری محل تحصیل : : دانشگاه امام صادق […]
۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۰

عرضه محصولات فرهنگی بر مبنای مدیریت زنجیره ت‍‌مین ( مطالعه موردی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان)

عنوان و نام پديدآور : عرضه محصولات فرهنگی بر مبنای مدیریت زنجیره ت‍‌مین ( مطالعه موردی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان)/علی جانی محل تحصیل : […]
۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۰

ارایه مدل تعالی فرد در سازمان با توجه به تعالیم اسلام

عنوان و نام پديدآور : ارایه مدل تعالی فرد در سازمان با توجه به تعالیم اسلام/ وحید شهرام محل تحصیل : دانشگاه امام صادق(ع) سال تحصیل […]