اخبار و اطلاعیه ها

۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۰

ارایه مدل تعالی فرد در سازمان با توجه به تعالیم اسلام

عنوان و نام پديدآور : ارایه مدل تعالی فرد در سازمان با توجه به تعالیم اسلام/ وحید شهرام محل تحصیل : دانشگاه امام صادق(ع) سال تحصیل […]
۲۹ اردیبهشت, ۱۳۸۹

طراحی الگوی مفهومی رشد شبکه همکاران صنعتی مطالعه موردی: سازمان هوافضا

عنوان و نام پديدآور : طراحی الگوی مفهومی رشد شبکه همکاران صنعتی مطالعه موردی: سازمان هوافضا/ عليرضا رحيم زاده محل تحصیل : : دانشگاه امام صادق […]
۲۶ اردیبهشت, ۱۳۸۹

امکان سنجی اجرای سیاست‌های‭BOT‬ و‭BLOT‬ با موازین فقه شیعه

عنوان و نام پديدآور : امکان سنجی اجرای سیاست‌های‭BOT‬ و‭BLOT‬ با موازین فقه شیعه/مجید پیره محل تحصیل : دانشگاه امام صادق(ع) سال تحصیل : ، ‭۱۳۸۸‬ […]
۲۹ اردیبهشت, ۱۳۸۵

طراحی الگوریتم مدیریت هزینه‌های بنگاه اقتصادی (مورد مطالعه گروه صنعتی ایران خودرو)

عنوان و نام پديدآور : طراحی الگوریتم مدیریت هزینه‌های بنگاه اقتصادی (مورد مطالعه گروه صنعتی ایران خودرو)/ وحید خاشعی ورنامخواستی محل تحصیل : دانشگاه امام صادق(ع) […]