اخبار و اطلاعیه ها

۲۹ اردیبهشت, ۱۳۹۱

طراحی اوراق مالی اسلامی (صکوک) جهت ت‍‌امین مالی بخش وقف (بر مبنای فقه امامیه)

عنوان و نام پديدآور : طراحی اوراق مالی اسلامی (صکوک) جهت ت‍‌مین مالی بخش وقف (بر مبنای فقه امامیه)/ محمد حسن حبيبي محل تحصیل : : […]
۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۱

طراحی مدل مفهومی ارزیابی محتوایی برنامه‌های رسانه دینی (با ت‍‌کید بر حوزه فیلم و سریال صدا و سیما)

عنوان و نام پديدآور : طراحی مدل مفهومی ارزیابی محتوایی برنامه‌های رسانه دینی (با ت‍‌کید بر حوزه فیلم و سریال صدا و سیما)/ جلال غفاري قديري […]
۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۱

تحلیل و بازمهندسی تخصصی در تامین رسانه‌ای مطالعه موردی: تامین برنامه شبکه دو سیمای جمهوری اسلامی ایران

عنوان و نام پديدآور : تحلیل و بازمهندسی تخصصی در تامین رسانه‌ای مطالعه موردی: تامین برنامه شبکه دو سیمای جمهوری اسلامی ایران/ محمدرضا سیدی محل تحصیل […]
۲۴ اردیبهشت, ۱۳۹۱

طراحی مدل ریاضی تعدیل‭(leveling)‬ نیروی انسانی برای برنامه های نگهداری و پیشگیری

عنوان و نام پديدآور : طراحی مدل ریاضی تعدیل‭(leveling)‬ نیروی انسانی برای برنامه های نگهداری و پیشگیری/ عليرضا پنجی محل تحصیل : دانشگاه امام صادق (ع) […]