اخبار و اطلاعیه ها

۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۲

بررسی نقش مدیریت راهبردی هزینه در رضایت مشتری، مورد مطالعه گروه صنعتی ایران خودرو

عنوان و نام پديدآور : بررسی نقش مدیریت راهبردی هزینه در رضایت مشتری، مورد مطالعه گروه صنعتی ایران خودرو/ امين رمضانپور نامقی محل تحصیل : : […]
۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۲

شناسایی عوامل حیاتی موفقیت در مدیریت اسلامی با ت‍‌اکید بر تفکر سیستمی

عنوان و نام پديدآور : شناسایی عوامل حیاتی موفقیت در مدیریت اسلامی با ت‍‌کید بر تفکر سیستمی/ علی عبدالهی نیسیانی محل تحصیل : دانشگاه امام صادق […]
۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۲

بررسی و تبیین الگوی رهبری حجت الاسلام سید حسن نصرالله

عنوان و نام پديدآور : بررسی و تبیین الگوی رهبری حجت الاسلام سید حسن نصرالله/سعید خورشیدی محل تحصیل : دانشگاه امام صادق(ع) سال تحصیل : ، […]
۲۴ اردیبهشت, ۱۳۹۲

طراحی مدل ریاضی برای متمرکز نمودن سیمای جمهوری اسلامی ایران

عنوان و نام پديدآور : طراحی مدل ریاضی برای متمرکز نمودن سیمای جمهوری اسلامی ایران/ مهدي گوچناني محل تحصیل : دانشگاه امام صادق (ع) سال تحصیل […]