اخبار و اطلاعیه ها

۲۹ اردیبهشت, ۱۳۹۱

کتاب/ مديريت ریسک اعتباری در بحران مالی و پس از آن

عنوان کتاب : مديريت ریسک اعتباری در بحران مالی و پس از آن (رویکردهای جدید به ارزش در معرض خطر و پارادایم‌های دیگر) مولفان : آنتونی […]
۲۹ اردیبهشت, ۱۳۹۱

کتاب/ مديريت ريسک

عنوان کتاب : مدیریت ریسک و بررسی عوامل بروز آن در صنعت خدمات مالی اسلامی مولفان : طریق الله خان؛ حبیب احمد مترجمان : سید محمد […]
۲۹ اردیبهشت, ۱۳۹۱

کتاب/ مدیریت دانش و فناوري اطلاعات

عنوان کتاب : مدیریت دانش و فناوري اطلاعات مولفان : ایرما بکرا فرناندز(Irma Becerra Fernandez)؛دروتی لیندر(Dorothy leidner) مترجم : مهدی شفیعیان ناشر : انتشارات دانشگاه امام […]
۲۹ اردیبهشت, ۱۳۹۱

طراحی مدل ریاضی ارزیابی عملکرد با تأکید بر شاخص های مدل ارزیابی درونی و با رویکرد تحلیل پوششی داده ها (مورد مطالعه: گروه های آموزشی دانشگاه امام صادق‌علیه‌السلام)

عنوان و نام پديدآور : طراحی مدل ریاضی ارزیابی عملکرد با تأکید بر شاخص های مدل ارزیابی درونی و با رویکرد تحلیل پوششی داده ها (مورد […]