اخبار و اطلاعیه ها

۳۱ اردیبهشت, ۱۳۹۲

کتاب/ مديريت گردشگری و وجهه‌ی ملی

عنوان کتاب : مديريت گردشگری و وجهه‌ی ملی در جمهوری اسلامی ایران مولف : دکتر نادر جعفری هفت‌خوانی ناشر : انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام […]
۲۹ اردیبهشت, ۱۳۹۲

کتاب/ مديريت راهبردي عصرمدار

عنوان کتاب : مدیریت راهبردی عصرمدار : رویکردی آینده پژوهانه به منافع عمومی مولف : دکتر علی اصغر پورعزت ناشر : انتشارات دانشگاه امام صادق علیه […]
۲۹ اردیبهشت, ۱۳۹۲

ارزیابی شایستگی های مدیران شرکت ساپکو به روش بازخور‭ ۳۶۰ ‬درجه

عنوان و نام پديدآور : ارزیابی شایستگی های مدیران شرکت ساپکو به روش بازخور‭ ۳۶۰ ‬درجه/ رضا قرائی پور محل تحصیل : : دانشگاه امام صادق […]
۲۹ اردیبهشت, ۱۳۹۲

الگوی حفظ و استمرار شبکه های اجتماعی نوجوانان مبتنی بر تفکر مهدويت : مطالعه موردی موسسه یاران سبز موعود (عج) شهرستان رودسر در سه سال اخیر

عنوان و نام پديدآور : الگوی حفظ و استمرار شبکه های اجتماعی نوجوانان مبتنی بر تفکر مهدويت : مطالعه موردی موسسه یاران سبز موعود (عج) شهرستان […]