اخبار و اطلاعیه ها

۶ خرداد, ۱۳۹۱

کتاب/ نهاد های مالی ذکات در کشورهای اسلامی و جمهوری اسلامی ایران

عنوان کتاب : نهاد های مالی ذکات در کشورهای اسلامی و جمهوری اسلامی ایران مولف : مهدی اسماعیل پور ناشر : انتشارات دانشگاه امام صادق علیه […]
۶ خرداد, ۱۳۹۱

کتاب/ نظریه سازمان جلد دوم

عنوان کتاب : نظریه سازمان؛ نگاه ها و چالش ها جلد دوم مولف : جان مکولی (John McAuley)؛ ژوآنی دبرلی (Joanne Duberley)؛ فیل جانسون (Phil Johnson) […]
۶ خرداد, ۱۳۹۱

کتاب/ نظریه سازمان جلد اول

عنوان کتاب : نظریه سازمان؛ نگاه ها و چالش ها جلد اول مولف : جان مکولی (John McAuley)؛ ژوآنی دبرلی (Joanne Duberley)؛ فیل جانسون (Phil Johnson) […]
۳۱ اردیبهشت, ۱۳۹۱

کتاب/ منبع کنترل در مدیریت آموزشی

عنوان کتاب : منبع کنترل در مدیریت آموزشی؛ با تاکید بر دیدگاه امام علی علیه السلام مولف : مهدیه قدسی ناشر : انتشارات دانشگاه امام صادق […]