اخبار و اطلاعیه ها

۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۲

طراحی مدل شبکه‌ای مولفه‌های فرهنگی – اجتماعی انتقال فناوری در افق چشم‌انداز ۱۴۰۴ جمهوری اسلامی ایران

عنوان و نام پديدآور : طراحی مدل شبکه‌ای مولفه‌های فرهنگی – اجتماعی انتقال فناوری در افق چشم‌انداز ۱۴۰۴ جمهوری اسلامی ایران/ محمد نوروزي محل تحصیل : […]
۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۲

طراحی جدول پابرجای زمانبندی جهت عملیات حمل و نقل هوایی (مطالعه موردی: شرکت هواپیمایی کیش)

عنوان و نام پديدآور : طراحی جدول پابرجای زمانبندی جهت عملیات حمل و نقل هوایی (مطالعه موردی: شرکت هواپیمایی کیش)/ مجيد جعفري محل تحصیل : : […]
۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۲

بررسی نقش مدیریت راهبردی هزینه در رضایت مشتری، مورد مطالعه گروه صنعتی ایران خودرو

عنوان و نام پديدآور : بررسی نقش مدیریت راهبردی هزینه در رضایت مشتری، مورد مطالعه گروه صنعتی ایران خودرو/ امين رمضانپور نامقی محل تحصیل : : […]
۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۲

شناسایی عوامل حیاتی موفقیت در مدیریت اسلامی با ت‍‌اکید بر تفکر سیستمی

عنوان و نام پديدآور : شناسایی عوامل حیاتی موفقیت در مدیریت اسلامی با ت‍‌کید بر تفکر سیستمی/ علی عبدالهی نیسیانی محل تحصیل : دانشگاه امام صادق […]