اخبار و اطلاعیه ها

۲۶ اردیبهشت, ۱۳۹۳

طراحی ابزارهای مدیریت نقدینگی در نظام بانکداری جمهوری اسلامی

عنوان و نام پديدآور : طراحی ابزارهای مدیریت نقدینگی در نظام بانکداری جمهوری اسلامی/ محمد مهدي دژدار محل تحصیل : : دانشگاه امام صادق (ع) سال […]
۲۶ اردیبهشت, ۱۳۹۳

اوراق استصناع در حقوق ایران و فقه امامیه با مطالعه تطبیقی در فقه عامه

عنوان و نام پديدآور : اوراق استصناع در حقوق ایران و فقه امامیه با مطالعه تطبیقی در فقه عامه/ احسان بازوکار محل تحصیل : دانشگاه امام […]
۲۶ اردیبهشت, ۱۳۹۳

بررسی فقهی و حقوقی اوراق بهادار اجاره

عنوان و نام پديدآور : بررسی فقهی و حقوقی اوراق بهادار اجاره/ علی‌ اصغر رحیمی محل تحصیل : دانشگاه امام صادق(ع) سال تحصیل : ، ‭۱۳۸۹‬ […]
۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۳

طراحی اوراق مالی اسلامی (صکوک) جهت ت‍‌مین مالی بخش وقف (بر مبنای فقه امامیه)

عنوان و نام پديدآور : طراحی اوراق مالی اسلامی (صکوک) جهت ت‍‌مین مالی بخش وقف (بر مبنای فقه امامیه)/ محمد حسن حبيبي محل تحصیل : : […]