برگزاري جلسه سوم گروه معارف اسلامي و مديريت بازرگاني
۷ اردیبهشت, ۱۳۹۵
گراميداشت روز معلم از سوي بسيج دانشجويي دانشگاه امام صادق عليه‌السلام
۱۱ اردیبهشت, ۱۳۹۵
نمایش همه

كاربرگ هاي آموزشی دانشكده

۰۱- آزمون مجدد با پرداخت هزينه

۰۲- اصلاح نمره

۰۳- اعلام آمادگي براي امتحان جامع دکتري

۰۴- کاربرگ خروج از کشور

۰۵- كاربرگ اخذ درس به صورت تحت نظر

۰۶- كاربرگ تسويه حساب فارغ‌التحصيلان دکتري

۰۷- كاربرگ تسويه حساب فارغ‌التحصيلان

۰۸- كاربرگ كميسيون (قدیمی شده)

۰۹- کاربرگ ۱۶ اخذ درس به صورت مهمان 

۱۰- کاربرگ اخذ درس به صورت مهمان

۱۱- کاربرگ اخذ درس به صورت معرفي به استاد با پرداخت هزينه

۱۲- کاربرگ -۲۶ تسويه حساب دانش آموختگان ارشد 

۱۳- کاربرگ شماره ۱۵ انصراف از تحصيل

۱۴- کاربرگ آزمون جامع از کارشناسي به ارشد

۱۵- کاربرگ اصلاح نمره-غيبت بعد از فارغ التحصيلي

۱۶- کاربرگ اعلام آمادگي دانشجويان دکتري ورود به آزمون جامع

۱۷- کاربرگ انتقال دائم

۱۸- کاربرگ خروج از کشور

۱۹- کاربرگ درخواست امتحان مجدد با پرداخت هزينه

۲۰- کاربرگ درخواست گذراندن درس به صورت معرفي به استاد با پرداخت هزينه

۲۱- کاربرگ درخواست گذراندن درس کارشناسي بصورت تحت نظر

۲۲- کاربرگ درخواست نصراف از تحصيل

۲۳- کاربرگ درخواست ورود و اخذ واحدهاي ارشد

۲۴- کاربرگ درخواست ورود و اخذ واحدهاي مقطع ارشد

۲۵- کاربرگ درس تحت نظر کارشناسي

۲۶- کاربرگ شرکت در امتحان جامع ورود به ارشد

۲۷- کاربرگ -۱۵ فارغ التححصيلي ارشد

۲۸- کاربرگ فارغ التحصيلي دوره دکتري

۲۹- کاربرگ کمیسیونآموزشي

۳۰- کاربرگ مربوط به انجام امور فارغ‌التحصيلي ارشد

۳۱- کاربرگ هماهنگي نشست ها و همايش هاي عمومي دانشگاه

۳۲- کاربرگ همسان سازي

۳۳- معرفي به استاد با پرداخت هزينه