چارچوب تجاري‌سازي فناوري نانو در اقتصاد دانش‌بنيان
۵ دی, ۱۳۹۴
تأثير بحران مالي ۲۰۰۸ بر بانكداري اسلامي و متعارف از منظر كفايت سرمايه
۶ دی, ۱۳۹۴
نمایش همه

شناسايي و اولويت‌بندي معيارهاي تأمين مالي مطلوب در بازار سرمايه اسلامي از منظر اقتصاد مقاومتي

 

 Extract pages from title_Page1 مقطع و رشته كارشناسي ارشد رشته معارف اسلامي و مديريت گرايش مديريت مالي
عنوان شناسايي و اولويت‌بندي معيارهاي تأمين مالي مطلوب در بازار سرمايه اسلامي از منظر اقتصاد مقاومتي
استاد راهنما دكتر عادل آذر
استاد مشاور دكتر غلامرضا مصباحي‌مقدم
استاد داور دكتر محمد حسين قوام
دانشجو رضا يار‌محمدي
تاريخ دفاع مهرماه ۱۳۹۴

 

چكيده:

به جهت اهمیت ساختار مالی در زمینه های مختلف، شناخت عوامل عمده‌ای که در تأمین مالی طرح‌ها و بنگاه‌ها تأثیرگذار هستند، قابل‌توجه و مهم است؛ تا از این طریق هر شرکت بتواند با در نظر گرفتن آن عوامل تعیین‌کننده و مؤثر و میزان تأثیر هرکدام در ارتباط با ساختار مالی خود برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری نماید. در پژوهش حاضر بر اساس ادبیات موضوع، معیارهای تامین مالی مطلوب در بازار سرمایه اسلامی از منظر اقتصاد مقاومتی در ۳۱ معیار مختلف احصاء گردید. با توجه به مصاحبه های انجام شده با خبرگان این معیارها از منظر تامین مالی کننده، تامین مالی شونده، نهادهای مکمل و بالاخره از منظر کلان اقتصادی دسته بندی شد. درگام بعد پرسشنامه هایی مبتنی بر عوامل بدست آمده تهیه گردید و در اختیار خبرگان بازار سرمایه قرار گرفت. در ادامه بر اساس روش تاپسیس معیارها رتبه بندی شد. اساس این روش، انتخاب گزینه ای است که کمترین فاصله را از جواب ایده آل مثبت و بیشترین فاصله را از جواب ایده آل منفی دارد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که معیار ریسک و بازدهی به ترتیب با رتبه ۰٫۷۷ و ۰٫۷۶ برای سرمایه گذاران از اهمیت بالاتری نسبت به سایر معیارها برخوردار بوده و همچین معیار نقد شوندگی ابزارهای تامین مالی با رتبه۰٫۷۰ برای نهادهای مکمل، توجیه پذیری تامین مالی با رتبه ۰٫۷۱ و همسویی ابزارهای تامین مالی با عدالت اقتصادی با رتبه ۰٫۶۴ بیشترین میزان اهمیت را به خود اختصاص دادند.
واژگان کلیدی: تامین مالی، بازار سرمایه اسلامی، اقتصاد مقاومتی، روش Topsis