چگونه روش تحقیق صحیح را برای پایان نامه و مقاله خود انتخاب کنیم؟
۱۶ مهر, ۱۳۹۶
سخنرانی علمی دکتر گنجعلی
۲۱ مهر, ۱۳۹۶
نمایش همه

تفاهم نامه همکاری بین دانشکده معارف اسلامی و مدیریت و انجمن مالی اسلامی ایران

در مهرماه ۱۳۹۶ تفاهم نامه همکاری فی ما بین “انجمن مالی اسلامی ایران” و “دانشکده معارف اسلامی مدیریت” در برگزاری دوره های MBA و DBA بانکداری اسلامی امضاء شد. این تفاهم نامه در راستای برگزاری دوره های مذکور در حوزه مالی اسلامی بین دو مجموعه منعقد شد و پس از عقد قرارداد همکاری قابل اجرا خواهد بود.