مصوبات شورای دانشکده شماره ۸۱۳ تاريخ:۹۵/۱۰/۱۴
۱۰ بهمن, ۱۳۹۵
جلسه رياست دانشگاه با گروه مديريت مالی
۱۱ بهمن, ۱۳۹۵
نمایش همه

مصوبات شورای دانشکده شماره ۸۱۴ تاريخ:۹۵/۱۰/۲۸

مصوبات شورای دانشکده

  • طرح پيشنهادي پايان‌نامه کارشناسی ارشد مديريت صنعتي دانشجو آقاي محمد‌حسن ميرزائي (۸۹۳۱۲۱۷) با عنوان «تحليل اهميت عملکرد عنصر خودکفايي در زنجيره تأمين محصولات استراتژيک کشاورزي(مورد مطالعه محصولات دام و طيور) » با اصلاحات سوالات و اضافه نمودن سوال جدید با راهنمایی آقای دکتر رازینی و مشاوره آقای دکتر آذر تصویب شد
  • طرح پيشنهادي پايان‌نامه کارشناسی ارشد مديريت صنعتي دانشجو آقاي سيد محمد‌مهدي موسوي روشن (۸۹۳۱۱۷۰) با عنوان «طراحي سيستم ارزيابي آموزشي با رويکرد متدولوژي سيستم‌هاي نرم؛ مورد مطالعه: دوره‌هاي تربيت فرمانده دانشگاه امام حسين(ع)»  با تاکید بر اینکه حتما ادبیات فرمانده نظامی کار شود با راهنمایی آقای دکتر آذر و مشاوره آقای دکتر حمزه پور تصویب شد.
  • کلیات طرح پيشنهادي پايان‌نامه کارشناسی ارشد مديريت صنعتي دانشجو آقاي محسن کريم‌دوست (۸۹۳۱۲۰۳) پذیرفته شد. اما مقرر شد با بازخوانی تحقیقاتی که در قرارگاه انجام شده است دانشجو زیر نظر استاد راهنما و مشاور عنوان و بیان مساله و سوالات اصلاح شود. را بطور کلی تغییر داده و بر تاکید بر استعدادیابی و اصلاح و اینکه سوالات مبتنی بر استعداد یابی شوند تغییرات و ملاحظه با راهنمایی آقای دکتر بختیاری و مشاوره آقای دکتر گنجعلی تصویب شد.