مصوبات شورای دانشکده شماره ۸۱۲ تاريخ:۹۵/۱۰/۷
۱۰ بهمن, ۱۳۹۵
مصوبات شورای دانشکده شماره ۸۱۴ تاريخ:۹۵/۱۰/۲۸
۱۰ بهمن, ۱۳۹۵
نمایش همه

مصوبات شورای دانشکده شماره ۸۱۳ تاريخ:۹۵/۱۰/۱۴

مصوبات شورای دانشکده

  • طرح پيشنهادي پايان‌نامه کارشناسی ارشد مديريت مالي دانشجو آقاي حسين غلامي (۸۹۳۱۱۳۵) با عنوان «طراحي اوراق وکالت جهت تأمين مالي شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مبتني بر موازين فقه اماميه» با تاکید بر اصلاح عنوان لاتین و سوالات پژوهش و با راهنمایی آقای دکتر صالح آبادی و مشاوره آقای دکتر مصباحی مقدم تصویب شد.
  • طرح پيشنهادي پايان‌نامه کارشناسی ارشد مديريت دولتي دانشجو آقاي محمد علي صادقي کيا (۸۹۳۱۱۱۴) با عنوان «طراحي سازوکارهاي مشارکت مردمي در نوآوري اجتماعي؛ مورد مطالعه طرح جهاد  مهرباني قرارگاه جهادي امام رضا (ع) »  با راهنمایی آقای دکتر چیت سازیان و مشاوره آقای دکتر امامی تصویب شد.
  • طرح پيشنهادي پايان‌نامه کارشناسی ارشد مديريت مالي دانشجو آقاي مجتبي مدني فر (۸۹۳۱۱۶۴) با عنوان «طراحی الگوی بهینه تامين مالي صنعت خوررو با تاکيد بر فقه امامیه» با راهنمایی آقای دکتر فطانت و مشاوره آقای دکتر گودرزی تصویب شد.