كارگاه: چگونه كتاب بنويسيم
۲۸ آذر, ۱۳۹۵
انتخاب دانشکده به عنوان دانشکده برتر ورزشي
۱۳ دی, ۱۳۹۵
نمایش همه

سخنراني علمي با موضوع مديريت اسلامي

معاونت پژوهشي دانشکده معارف اسلامي ومديريت برگزار مي کند

سخنراني علمي با موضوع مديريت اسلامي

سخنران :دکتر اصغر پور عزت (استاد تمام علم مديريت)

زمان دوشنبه ۶/۱۰/۹۵

ساعت ۱۰ الي ۱۲

سالن چهارکلاس ۴۴۶

حضور براي تمام دانشجويان آزاد است

arafe-4-