تمديد مهلت ثبت نام دانشجويان در سومين جشنواره آموزشي و پژوهشي
۲۳ آذر, ۱۳۹۵
كارگاه: چگونه كتاب بنويسيم
۲۸ آذر, ۱۳۹۵
نمایش همه

دستورالعمل انتخاب دانشجوي پژوهشگر نمونه دانشگاه امام صادق عليه‌السلام

ماده ۱: هدف

    به منظور شناسايي دانشجويان فعال در عرصه پژوهش و تشويق محققان جوان، معاونت پژوهشي با همکاري دانشکده‌ها هر سال اقدام به انتخاب دانشجويان پژوهشگر نمونه در مقاطع کارشناسي‌ارشد و دکتري مي‌نمايد.

 

ماده۲: نحوه انتخاب

  ۲-۱٫ دانشجوياني که تا تاريخ اول مهر‌ماه هرسال، بيش از يکسال از فارغ‌التحصيلي ايشان نگذشته باشد مي‌توانند در طرح انتخاب دانشجوي پژوهشگر نمونه شرکت نمايند.

۲-۲٫ فعاليت پژوهشي دانشجويان شرکت‌کننده در مقاطع يادشده، فقط در طول دوره تحصيلي در نظر گرفته مي‌شود.

۲-۳٫ داوطلبين بايد درخواست کتبي خود را همراه با نسخه‌اي از آثار پژوهشي خويش و مدارک کافي در اختيار معاونت پژوهشي دانشکده مربوطه قرار دهند.

۲-۴٫ داوري علمي در مورد آثار پژوهشي دانشجويان برعهده شوراي پژوهشي دانشکده است.

۲-۵٫ امتيازدهي به فعاليتهاي پژوهشي دانشجويان بر اساس جدول امتيازبندي دانشجوي پژوهشگر نمونه (کاربرگ پيوست) و توسط شوراي پژوهشي دانشکده انجام خواهد شد.

۲-۶. هر دانشکده پس از بررسي آثار پيشنهادشده، «يک دانشجو» را بعنوان دانشجوي پژوهشگر نمونه در آن دانشکده معرفي مي‌نمايد.

۲-۷٫ هر دانشکده حداکثر تا پايان آبان‌ماه هر سال دانشجوي پژوهشگر نمونه خويش را توسط معاونت پژوهشي دانشکده به معاونت پژوهشي دانشگاه معرفي مي‌نمايد.

           تبصره: ارسال برگ تکميل‌شدة امتيازبندي همراه با نسخه‌اي از آثار و مدارک مربوط به دانشجوي معرفي‌شده به معاونت پژوهشي دانشگاه الزامي است.

۲-۸٫ معاون پژوهشي دانشگاه، دانشجويان معرفي‌شده از سوي دانشکده‌ها را بعنوان «دانشجويان پژوهشگر نمونة دانشگاه امام صادق عليه‌السلام» جهت تشويق در جشنواره هفته پژوهش معرفي مي‌نمايد.

 

ماده۳: نحوه تشويق :

۳-۱٫ چگونگي و ميزان تشويق‌ها در چهارچوب آيين‌نامه نظام جامع تشويق فعاليتهاي پژوهشي و بانظر معاون پژوهشي دانشگاه انجام خواهد گرفت.