سخنراني علمي:ديدگاه‌هاي مختلف به ميزان پرداخت خقوق مديران ارشد در دنيا. (معاونت پژوهشي دانشكده مدیريت)

تعطيلي هفته دهم نیمسال جاری به علت تلاقي با اربعين حسيني
۱۱ مهر, ۱۳۹۵
دومين جشنواره ملي “دريا مسير پيشرفت”
۱۲ مهر, ۱۳۹۵
نمایش همه

سخنراني علمي:ديدگاه‌هاي مختلف به ميزان پرداخت خقوق مديران ارشد در دنيا. (معاونت پژوهشي دانشكده مدیريت)

سخنراني علمي:

ديدگاه‌هاي مختلف به ميزان پرداخت خقوق مديران ارشد در دنيا.

سخنران: دكتر مهدي عليشيري (عضو هيات علمي دانشكده معارف اسلامي و مديريت)

زمان: سه‌شنبه ساعت ۱۳ الي ۱۵

مكان سالن شهيد مطهري

pajhohesh