گزارش جلسه آشنايي با فعالیت‌ها و اعضای معاونت پژوهشي و انجمن علمي دانشکده ويژه ورودی‌های جديد(کد۹۵)

اولين نشست صميمانه با ورودي هاي جديد دانشکده م.ا.و مديريت
۳ مهر, ۱۳۹۵
تعطيلي هفته دهم نیمسال جاری به علت تلاقي با اربعين حسيني
۱۱ مهر, ۱۳۹۵
نمایش همه

گزارش جلسه آشنايي با فعالیت‌ها و اعضای معاونت پژوهشي و انجمن علمي دانشکده ويژه ورودی‌های جديد(کد۹۵)

بسمه‌تعالی
به همت معاونت پژوهشي دانشکده معارف اسلامي و مديريت در روز دوشنبه ۵/۷/۱۳۹۵ جلسه آشنايي با فعالیت‌ها و اعضای معاونت پژوهشي و انجمن علمي دانشکده ويژه ورودی‌های جديد در محل سالن ۴ کلاس‌ها برگزار شد.
اين جلسه با تلاوت آياتي چند از آيات قرآن کريم آغاز شد و سپس برنامه‌های انجام‌شده توسط معاونت پژوهشي درترم مای گذشته براي آشنا شدن دوستان ورودي جديد به نمايش گذاشته شد. در ادامه جناب آقاي دکتر مهدي حمزه پور معاون پژوهشي و عضو حیات علمي دانشکده به تشريح چشم‌اندازها و برنامه‌های پيش روي معاونت و انجمن پرداختند. ايشان همچنين اعضاي معاونت پژوهشي و اعضای انجمن علمي دانشکده را در اين جلسه معرفي کردند. حکم دبیر جدید انجمن هم به دست ايشان به آقاي ارفع الرفيعي اعطا گرديد. در پايان هم کارشناس معاونت پژوهشي (آقاي محمد داوود صادقيان) و دبیر جدید انجمن (آقاي ارفع الرفيعي) به در مورد وضعيت فعلي انجمن و برنامه‌های آن و کارهاي پيش رو با دوستان جدیدالورود به گفتگو پرداختند.