اطلاعيه
۱ مهر, ۱۳۹۵
گزارش جلسه آشنايي با فعالیت‌ها و اعضای معاونت پژوهشي و انجمن علمي دانشکده ويژه ورودی‌های جديد(کد۹۵)
۱۰ مهر, ۱۳۹۵
نمایش همه

اولين نشست صميمانه با ورودي هاي جديد دانشکده م.ا.و مديريت

با موضوع:
آشنايي با فعاليت‌ها و اعضاي معاونت پژوهشي و انجمن علمي دانشکده معارف اسلامي  و مديريت

سخنران : دکتر مهدي حمزه پور
(معاون پژوهشي و عضو هيات علمي دانشکده معارف اسلامي و مديريت)

زمان: دوشنبه مورخ ۱۳۹۵/۷

ساعت ۱۰:۰۰ الي ۱۲:۰۰

مکان: سالن۴ کلاس ها کلاس ۴۴۶