اطلاعیه مهم؛ قابل توجه دانشجویان ورودی ۸۹ و دانشجویان ترم سوم ارشد
۱۴ شهریور, ۱۳۹۵
اطلاعيه
۱ مهر, ۱۳۹۵
نمایش همه

خلاصه و مصوبات جلسه شماره: ۸۰۴ تاريخ: ۹۵/۶/۲۳

خلاصه و مصوبات جلسه شماره: ۸۰۴ تاريخ: ۹۵/۶/۲۳

با تغییر استاد راهنمای طرح پيشنهادي پايان‌نامه کارشناسي ارشد مديريت صنعتي دانشجو آقاي محمد‌مهدي بيگدلي(۸۹۳۱۰۲۶) با عنوان « طراحي مدل مديريت عملکرد کارکنان دانشي در شرکت‌هاي دانش بنيان» به راهنمایی آقاي دکتر گنجعلی موافقت شد.