مقاله “گونه‌شناسی ذهنیت‌های خط‌مشی‌گذاران و مجریان درباره مدیریت مواجهه با بدحجابی در ایران”
۴ شهریور, ۱۳۹۵
هشدار: ISIدروغین
۹ شهریور, ۱۳۹۵
نمایش همه

مقاله “رهیافتی جامع از نظریه رهبری کوانتومی و کاربردهای آن در سازمان”

مقاله “رهیافتی جامع از نظریه رهبری کوانتومی و کاربردهای آن در سازمان”

سید علی اکبر افجهء

استاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

پست الکترونیک: afjahisa aut.ac.ir

مهدی حمزه پور (نویسنده مسئول)

دانشجوی دکترای مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

پست الکترونیک:

tasnimel10ayahoo.com

برای دریافت مقاله اینجا کلیک کنید