طراحی الگوی تصمیم‌گیری راهبردی فرماندهان دوران دفاع مقدس با تاکید بر عملیاتهای موفق سال دوم جنگ تحمیلی
۱۱ خرداد, ۱۳۹۵
ارزیابی اثرات اجرای مدیریت نوین بر کیفیت محصولات ایران خودرو
۱۱ خرداد, ۱۳۹۵
نمایش همه

تدوین استراتژی دانش در صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران مطالعه موردی: شرکت ملی نفت ایران

عنوان و نام پديدآور : تدوین استراتژی دانش در صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران مطالعه موردی: شرکت ملی نفت ایران/ روح‌الله تولایی
محل تحصیل : دانشگاه امام صادق (ع)
سال تحصیل : ، ‭۱۳۸۹‬
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : معارف اسلامي و مديريت
دانشگاه/ دانشکده : دانشگاه امام صادق (ع)
صفحه شمار : ‮ ‭۲۵۳‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : چکيده فارسی
چکيده : تحقیق حاضر با هدف تدوین استراتژی دانش در صنعت نفت (مطالعه موردی شرکت ملی نفت ایران) انجام شده است. در همین راستا پس از بررسی مفهوم دانش در منابع اسلامی، ضمن محیط نگاری وضع موجود شرکت ملی نفت، با رویکرد قابلیت‌های کلیدی، اسناد بالادستی شرکت ملی نفت تجزیه و تحلیل شده است. سپس مبانی نظری تدوین استراتژی دانش مرور شده و ترازیابی مدیریت دانش و استراتژی دانش با شرکت‌های نفتی پیشرو دنیا انجام شده است. برای شناسایی وضع موجود جهت‌گیری استراتژیک و ابعاد استراتژی دانش (شامل نحوه تامین دانش، منبع تامین دانش، چرخه حیات دانش و عمق دانش) در شرکت ملی نفت، پرسشنامه‌های تحقیق طراحی شده و با توزیع ۷۰ پرسشنامه بین مدیران و کارشناسان خبره جامعه آماری به صورت تصادفی، و نهایتا” گردآوری ۴۶ پرسشنامه، با استفاده از نرم‌افزار ‭SPSS‬ آلفای کرونباخ به میزان ۰/۹۳۵۲ به دست آمده که مورد تایید می‌باشد. یافته‌های کلی تحقیق حاضر شامل معیارهای سنجش ابعاد استراتژی دانش، ارتباط استراتژیهای رقابتی و استراتژی‌های دانشی، و انواع استراتژی‌های دانشی می‌باشد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که از نگاه پاسخگویان شرکت ملی نفت هم اکنون دارای استرتژی تدافعی می‌باشد که بر همین اساس استراتژی دانش شرکت ملی نفت در حوزه دانش‌های مدیریتی تدوین شده است. در نهایت نیز استراتژی‌های دانش شرکت ملی نفت به منظور پشتیبانی از استراتژی‌های رقابتی تحلیل‌گر و پیشرو تدوین شده و پیشنهادات تحقیق ارائه شده است
موضوع : دانش
‭Knowledge‬
مدیریت دانش
‭Knowledge Management‬
استراتژی دانش
‭Knowledge Strategy‬
استراتژی مدیریت دانش
‭Knowledge Management Strategy‬
استراتژی سازمان
‭Organization Strategy‬
شناسه افزوده : استاد راهنما: رضائیان ، علی
استاد مشاور: احمدوند ، علی‌محمد
اعطا کنده درجه تحصيلي : گودرزی ، غلامرضا
شناسه افزوده : دانشگاه امام صادق (ع)
معارف اسلامی و مدیریت
عنوان به زبان ديگر : ‭Design knowledge strategy in The Petroleum Industry of I.R .Iran, Case Study: National Iranian Oil Company‬