کتاب/ مدیریّت راهبردی با تأکید بر جهاد اقتصادی
۲۹ اردیبهشت, ۱۳۹۵
گواهی شرکت در جلسه دفاع
۲ خرداد, ۱۳۹۵
نمایش همه

کتاب/ مديريت عملکرد

عنوان کتاب : مديريت عملکرد،چيستي، چرايي و چگونگي
مولفان : دکتر علي رضائيان؛ دکتر اسد الله گنجعلي
ناشر : انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام
سال انتشار :  ۱۳۹۰
نوبت چاپ :  اول
شابک :  ۹۷۸۶۰۰۲۱۴۰۳۳۳
رده بندی دیویی : ۶۵۸/۳۱۲۵
 Read more

پيش‌گفتار نويسندگان

يكي از پديده‌هاي مورد مطالعه در مديريت و سازمان، «عملكرد و نحوه مديريت آن» است. مديريت عملكرد[۱] (كه توسعه‌يافته مفاهيمي مانند ارزيابي عملكرد[۲]، ارزش‌يابي عملكرد[۳]، سنجش عملكرد[۴] و اندازه‌گيري عملكرد[۵] است) در سه سطح فردي، تيمي و سازماني مورد بررسي قرار مي‌گيرد. حاصل نظريه‌پردازي صاحب‌نظران مديريت عملكرد، مجموعه‌اي از مفاهيم، اصول، رويكردها، فرايندها، شيوه‌ها و فنون مديريتي است كه تلاش شده است با نگاهي نظام‌مند در اين كتاب به آن‌ها پرداخته شود.

كتاب در چهار فصل تنظيم شده و در هر فصل به سه مقوله كليدي پرداخته شده است: چيستي، چرايي و چگونگي. اين تنظيم موجب شده است خوانندگان كتاب به راحتي بتوانند يافته‌هاي پژوهش را مورد استفاده قرار دهند. در فصل اول كتاب با عنوان «عملكرد»، تلاش شده است چيستي عملكرد از منظر مفهومي و عملياتي و قضاياي كلي عملكرد مورد بررسي قرار گيرد، چرايي پرداختن به عملكرد و چگونگي مواجهه با آن تبيين شود و براي تبيين بيشتر عملكرد، مفهوم عملكرد ضعيف و چگونگي مواجهه با آن ارائه گردد. در فصل دوم كتاب با عنوان «مديريت عملكرد در سطح فرد» ضمن تبيين چيستي و چرايي مديريت عملكرد تلاش شده است با ارائه تفصيلي رويكردها، الگوها و چارچوب‌ها، فرايند، نقش‌آفرينان، عوامل زمينه‌اي، معيارها، ويژگي‌هاي نظام مديريت عملكرد و مطالعات موردي از تجارب موفق دنيا و در نهايت ارائه الگوي پيشنهادي مؤلفان، چگونگي مديريت عملكرد در سطح فردي به تصوير كشيده شود. در فصل سوم كتاب با عنوان «مديريت عملكرد در سطح تيم» و نيز در فصل چهارم با عنوان «مديريت عملكرد در سطح سازمان» تلاش شده است ساختار چيستي، چرايي و چگونگي مديريت عملكرد رعايت شده و ضمن ارائه الگوها و چارچوب‌هاي تفصيلي مرتبط با هر مبحث، الگوي پيشنهادي مؤلفان در پايان هر فصل به‌عنوان حسن ختام ارائه گردد.

كتاب حاضر مي‌تواند براي دانشجويان مديريت، منبع علمي جامع و كاملي در قلمرو موضوعي مديريت عملكرد باشد و آن‌ها را در دروس مرتبط با اين قلمرو مانند مديريت منابع انساني، مديريت تحول سازماني و…پشتيباني نمايد. ازاين‌رو در تنظيم كتاب سعي شده است ماهيت آن به‌عنوان يك متن درسي مورد توجه قرار گيرد. استفاده از اين كتاب براي مديران و مجريان حرفه‌اي سازمان‌ها نيز توصيه مي‌شود. ارائه مجموعه جامعي از نظريات و مفاهيم مرتبط با مديريت عملكرد در سه سطح فرد، تيم و سازمان و در نهايت ارائه الگوي كاربردي براي سازمان‌ها ويژگي متمايزي است كه به مديران و مجريان مرتبط با مباحث عملكردي در سازمان‌ها كمك خواهد نمود برنامه‌ها و اقدام‌هاي خود را در طراحي و استقرار نظام مديريت عملكرد، با بهره‌وري بيشتر اجرا نمايند.

در پايان، مؤلفان كتاب بر خود لازم مي‌دانند از زحمات تمام عزيزاني كه در چاپ و نشر اين كتاب همراهي و همكاري نموده‌اند كه مجال براي ذكر نام شريفشان نيست، تشكر نمايند.

بي‌شك انتقادات و پيشنهادات اساتيد، دانشجويان، مديران و مجريان سازمان‌ها، در رفع اشكالات و نقصان‌هاي كتاب در چاپ‌هاي بعدي سودمند و مورد استقبال خواهد بود.

علي رضائيان

اسدالله گنجعلي

بهار۱۳۹۰

برای بارگیری فهرست مطالب و بخشی از کتاب اینجا کلیک کنید
[۱]. Performance Management
[۲]. Performance Appraisal
[۳]. Performance Assessment
[۴]. Performance Measurement
[۵]. Performance Evaluation