کتاب/ مباني و اصول نظم و انضباط در سازمان
۲۸ اردیبهشت, ۱۳۹۵
کتاب/ مدل دلتا
۲۹ اردیبهشت, ۱۳۹۵
نمایش همه

کتاب/ تاریخ تحولات سیاسی و اداری در ایران جلد دوم

عنوان کتاب : تاریخ تحولات سیاسی و اداری در ایران جلد دوم (از آغاز تشکیل حکومت امرا و سلاطین ایرانی تا پایان عصر قاجار)
مولف : دکتر سید علی علوی
ناشر : انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام
سال انتشار : ۱۳۹۰
نوبت چاپ : اول
شابک : ۹۷۸۶۰۰۲۱۴۱۱۰۱
رده بندی دیویی : ۹۵۵
Read more

مقدمه

در جلد نخست، ابتدا پیرامون تحولات سیاسی و اداری در ایران قبل از اسلام سخن گفتیم. سپس شرح مبسوطی در باب نحوة زمام‌داری رسول خدا و خلفا ارائه نمودیم. آن‌گاه تحولات سیاسی و نحوة شکل‌گیری حکومت‌های موروثی، و به تعبیری سلطة سلاطین عرب را مورد بررسی قرار دادیم، و در مورد چگونگی اداره امور عمومی در دوران زمام‌داری امویان و بخش اول دوره حاکمیت عباسیان، که ایران نیز در حوزه اقتدار و تحت سلطة آنان بود توضیح دادیم.

در این جلد، یعنی جلد دوم، به توضیح پیرامون چگونگي تشکیل نظام‌های سیاسی، و نهادهاي حكومتي،‌ حكام و سلاطين خودمختار ویا وابستة ايران زمین، هم‌چون طاهریان و صفاریان و آل‌بویه و حکام ترک تبار غزنوی و سلجوقی می‌پردازیم، و ضمن تبیین رابطة این حکام با دستگاه خلافت بنی‌العباس، و حاکمیت غیر مستقیم آنان بر حکام این دیار – به عنوان خلیفة مسلمین – به ویژه در دورة طاهریان، سامانیان، غزنویان و سلجوقیان، به علل افول قدرت خلفای عباسی در این دوره، که دورة دوم خلافت بنی‌العباس است، اشاره خواهیم کرد. سپس تحولات سیاسی و اداری در ایران، پس از حمله چنگیز و شيوه حكومت مغولان در ادوار مختلف حاکمیت آن‌ها را بررسی می‌کنیم. سپس تحولات سیاسی و اداری در نظام حکومتی صفویه، افشاریه و زندیه را مورد بررسی قرار می‌دهیم. چگونگی به قدرت رسیدن‌خاندان قاجار و تحولات سیاسی و اداری این دوره پایان بخش جلد دوم این کتاب است.

در این مقدمه تأکید بر این مهم بی‌مناسبت نیست که عصر قاجار، در واقع سر‌آغاز شتاب فزایندة نوگرایی، و شروع حرکت در جهت اخذ دستاورد‌های نوین غرب، به قیمت نادیده انگاشتن سنت‌های دیر پای اداری ایران زمین است. لذا در تبیین تحولات سیاسی و اداری دوره قاجار، آن‌چه بیشتر مورد توجه نگارنده بوده است، شكل‌گيري نظام‌های اداري به تقليد از غرب است که در زمان فتعلي‌شاه قاجار شروع شد و در زمان ناصرالدين شاه شدت یافت. سفرهاي ناصر‌الدين شاه به اروپا منجر به پی‌نهادن نهادهایی شد که اغلب با نیازهای جامعه ایرانی و فرهنگ اين ديار، تناسبی نداشت. سازمان‌های ظاهراً نوینی که در عصر قاجار به توصیه مستشاران غربی پی‌نهاده شد، نه تنها نتوانست حلال مشکلات مردم این دیار باشد بلکه همواره به عنوان یک معضل و یک مسأله، پیش روی مردم و دولت‌مردان این مرز و بوم بوده، و شاهدیم که در مقاطع مختلف تاریخ معاصر، اصلاح نظام اداری، همواره مورد توجه دولت‌مردان بوده و هست.

بیست و ششم خرداد۱۳۹۰ مصادف با

سیزدهم رجب۱۴۳۲ فرخنده سال‌روز ولادت مولود کعبه

مولی الموحدین، امیرالمؤمنین حضرت علی بن ابیطالب علیه آلاف التحیه والسلام

و ما توفیقی الا بالله

 

برای بارگیری فهرست مطالب و بخشی از کتاب اینجا کلیک کنید