کتاب/ ساختار عملياتي تأمين مالي اسلامي از طريق انتشار سهام
۲۲ اردیبهشت, ۱۳۹۵
طراحی مدل دانشکده (مرجع علمی مطالعه موردی: دانشکده معارف اسلامی و مدیریت)
۲۲ اردیبهشت, ۱۳۹۵
نمایش همه

کتاب/ تاریخ تحولات سیاسی و اداری در ایران جلد اول

عنوان کتاب : تاریخ تحولات سیاسی و اداری در ایران جلد اول (از عصر هخامنشیان تا پایان دوره اول حکومت بنی العباس)
مولف : دکتر سید علی علوی
ناشر : انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام
سال انتشار : ۱۳۹۰
نوبت چاپ : اول
شابک : ۹۷۸۶۰۰۲۱۴۱۱۰۱
رده بندی دیویی : ۹۵۵
Read more

بخشی از مقدمه

سازمان‌های وسیع، بنیادها و نهادهای عمومی و خصوصی متنوع، نظام‌های بورکراتیک درکنار ساختارهای نوین امروزین، حاصل تکامل تدریجی سازمان‌های کهن و سیر تطوری شیوه‌های اداری اعصار گذشته است. شیوه‌هایی که در بستر سیاسی خاصی شکل گرفته و در خدمت آن نظام سیاسی بوده، و تعاملی دوسویه بین نظام سیاسی حاکم و ساختارهای اداری آن برقرار بوده است؛ لذا شناخت و تبیین ساختارهای سیاسی و اداری نظام‌های حکومتی امروزین، بی‌توجه به سیر تحولات سیاسی، اداری و مالی گذشته امکان پذیر نبوده و نیست. لذا در این نوشتار سعی نگارنده بر آن است که حتی‌الامکان نظری اجمالی به سیر تحولات سیاسی و اداری در گذشته داشته و از منظر تاریخ، تحولات سیاسی و اداری ایران در ادوار قبل و بعد از اسلام (از هخامنشیان تا پایان عصر قاجار)، را به تصویر کشد. در اینجا لازم است خاطر نشان گردد که در این اثر نظام‌های سیاسی، به منزلة خاستگاه و عامل شکل دهندة نظام اداری، مورد توجه بوده است؛ چرا که تبیین نظام اداری هردوره بدون عطف توجه به نظام سیاسی آن دوره ناممکن، یا لااقل ناقص به نظر می‌رسد. کما اینکه حتی تبیین تاریخ ادبیات و تاریخ تمدن، بدون عنایت به تاریخ سیاسی ادوار مورد بحث ممکن نمی‌نماید و تاریخ نگاران این عرصه‌ها از آن غافل نبوده‌اند. بنا‌براین با عنایت به رابطة وثیق و پیوند ناگسستنی نظام‌های سیاسی و اداری ازیکدیگر، نگارنده پیش از تبیین نظام‌های اداری هردوره، تحولات سیاسی آن دوره را خاطر نشان ساخته است.

در باب تحولات سیاسی و اداری در طول تاریخ مورد بحث، آنچه مد‌نظر نگارنده بوده، عطف توجه به تحولاتی است که حول سه مقولة «مبانی قدرت»، «شیوه رهبری» و «ساختار اداری» رخ نموده است. به عنوان اشارتی به تبیین «مبانی قدرت و مشروعیت آن» و «شیوة رهبری» در جوامع بشری لازم است خاطر نشان گردد که براساس آموزه‌های ادیان الهی، انسان‌ها از آغاز دارای ایمان مذهبی بوده‌اند. به تعبیر شهید مطهری وجه ممیزة انسان و حیوان، وجود دو خصیصه علم و ایمان است و انسان به طور فطری خدا‌جو بوده و همواره معتقد به مبدأ و قدرت الهی بوده است. قرآن کریم ایمان مذهبی را جزء سرشت بشر معرفی کرده می‌فرماید: فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنیفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتی‌ فَطَرَ النَّاسَ علی‌ها (الروم- ۳۰) (پس تو ای رسول «با همةپیروانت» مسقیم رو به آئین پاک اسلام آور و پیوسته از طریقة دین خدا که فطرت خلق را بر آن آفریده است پیروی کن). استاد مطهری پس از نقل عبارتی از اریک فروم که بر این نظر تأکید می‌ورزد، اشاره می‌فرماید که انسان بدون تقدیس و بدون پرستش نمی‌تواند زندگی کند، فرضاً خدای یگانه را نشناسد و نپرستد، چیز دیگری را به عنوان حقیقت برتر، خواهد ساخت و او را موضوع ایمان و پرستش خود قرار خواهد داد. (مطهری، بی تا: ۳۲ – ۳۳ ) به همین جهت، در طول تاریخ گروهی از افراد به منظور سیطره یافتن بر توده‌های مردم، با سوء استفاده از ایمان فطری مردم به مبدأ اصلی قدرت، با انتساب خود به قدرت‌های ماورائی، سلطة خود را بر مردم تحمیل کرده و بسیارند انسان‌هایی که به کژراهه رفته، وبه غلط پیرو مدعیان واجد قدرت‌های ماورائی شده‌اند، لذا شاهدیم که در طول تاریخ گروهی از مردم مطیع جادوگران و کاهنان منتسب به آئین‌های غیر الهی شده، و گروهی اسیر سیطرة زورمداران مدعی مناصب اهورایی گشته‌اند.

برای بارگیری ادامه مقدمه، فهرست مطالب و بخشی از کتاب اینجا کلیک کنید