کتاب/ برنامه آموزشی میان رشته‌ای طراحی و اجرا
۲۱ اردیبهشت, ۱۳۹۵
بررسی ت‍‌أثیر شخصیت کارکنان بر تحلیل رفتگی آنان، مطالعه موردی: دانشگاه امام صادق علیه السلام
۲۱ اردیبهشت, ۱۳۹۵
نمایش همه

کتاب/ بروکراسی و توسعه در ایران

عنوان کتاب : بروکراسی و توسعه در ایران نگاهی تاریخی-تطبیقی
مولف : دکتر ابوالحسن فقیهی؛ دکتر حسن دانایی فرد
ناشر : انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام
سال انتشار : ۱۳۹۰
نوبت چاپ : اول
شابک : ۹۷۸۶۰۰۲۱۴۰۹۸۲
رده بندی دیویی : ۳۵۰۹/۳۰۲
خرید

خلاصه

این کتاب متشکل از سه بخش است. بخش نخست؛ در برگیرنده مباحثی است درباره مفاهیم و نظریه های بروکراسی، توسعه سیاسی و اداره امور دولتی در جوامع در حال توسعه .

در بخش دوم؛ کارکردهای حکمرانی و اداره امور دولتی در ایران عصر هخامنشیان، دوره سلجوقیان و عصر صفویان به توصیف درآمده است و در بخش سوم کتاب، از سیاست و اداره امور عمومی در جمهوری اسلامی ایران سخن به میان آمده است.

برای بارگیری بخشی از کتاب و فهرست مطالب اینجا کلیک کنید