رزومه دکتر میثم لطیفی
۲۰ اردیبهشت, ۱۳۹۵
کتاب/ ابعاد اندیشه ورزی از دیدگاه قرآن کریم و علم تعلیم و تربیت
۲۰ اردیبهشت, ۱۳۹۵
نمایش همه

سوابق پژوهشی دکتر سید عباس موسویان

دکتر سید عباس موسویان

 

پست الکترونیکی :  samosavian@yahoo.com

ب) سوابق شغلی

ردیف نام سازمان یا مؤسسه مدت اشتغال نوع فعالیت عنوان شغلی (سمت)
از تا پژوهشی آموزشی اجرایی
۱ پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي ۱۳۷۶ ۱۳۷۷ P   P مدير گروه اقتصاد
۲ پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي ۱۳۷۷ ۱۳۸۳     P رئيس پژوهشكده نظام‌هاي اسلامي
۳ پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي ۱۳۷۹ ۱۳۷۹     P مسؤول دفتر قم
۴ پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي ۱۳۷۹ ۱۳۸۲ P   P سردبير فصلنامه اقتصاد اسلامي
۵ پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي ۱۳۸۳ ۱۳۸۶ P   P مدير گروه اقتصاد
۶ جامعه المصطفی العالمیه ۱۳۸۳ ۱۳۸۸ P   P مدیر گروه فقه اقتصادی
۷ پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي ۱۳۸۳ تاکنون P   P جانشین‌ مدیر ‌مسؤول مجله اقتصاد اسلامی
۸ دانشگاه امام صادق (ع) ۱۳۹۱ تاکنون   P   مدیر گروه معارف اسلامی و مدیریت مالی

 

ج) وضعیت تحصیلات

  1. حوزوی
مدرک رشته علمی سال دریافت مدرک محل دریافت مدرک توضیحات
سطح چهار (دکتری) تفسیر و علوم قرآن ۱۳۸۲ مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی حوزه علمیه قم
سطح چهار (دکتری) فقه اقتصادی ۱۳۸۴ حوزه علمیه قم

 

  1. دانشگاهی
مدرک علمی سال دریافت مدرک محل دریافت درک رشته اصلی تحصیلی گرایش تحصیلی توضیحات
کارشناسی

کارشناسی‌ارشد

 

۱۳۷۳

۱۳۷۵

دانشگاه مفید

دانشگاه شهید بهشتی

اقتصاد نظری

علوم اقتصادی

 

د) سوابق و حوزه‌های مطالعاتی و تخصصی

  1. رشته تخصصی
ردیف رشته علمی تخصص مدت مطالعات تخصصی گواهی معتبر
۱ علوم اقتصادی اقتصاد اسلامی  
۲ علوم اقتصادی بانکداری اسلامی
۳ علوم اقتصادی بازارهای مالی اسلامی
۴ تفسیر و علوم قرآنی تفسیر آیات اقتصادی
۵ علوم اقتصادی فقه اقتصادی
  1. آشنایی با زبان‌های خارجی
ردیف نام زبان خارجی توان استفاده از متون تخصصی میزان توان برای ترجمه میزان توان برای مکالمه توضیحات
۱ انگلیسی متوسط ضعیف ضعیف
۲ عربی عالی خوب متوسط

هـ) سوابق آموزشی

ردیف عنوان دروس مورد تدریس نام مؤسسه یا دانشگاه یا حوزه علمیه مدت تدریس رتبه علمی توضیحات
۱ شرح لمعه مدرسه امام باقر(ع) ۱۳۷۰-۱۳۷۳ مربی شش ترم
۲ اصول فقه مظفر مدرسه امام باقر(ع) ۱۳۷۰-۱۳۷۳ مربی شش ترم
۳ فقه (مكاسب) جامعه ‌المصطفی العالمیه ۱۳۸۱ ـ ۱۳۷۹ مربی پنج ترم
۴ اصول (حلقة ثالث شهيد صدر) جامعه ‌المصطفی العالمیه ۱۳۸۳ ـ ۱۳۸۱ مربی چهار ترم
۵ الگوهای بانکداری بدون ربا دانشگاه مفید ۱۳۸۷_۱۳۸۵ استادیار     پنج ترم
۶ فقه معاملات جدید جامعه ‌المصطفی العالمیه ۱۳۸۵ ـ ۱۳۸۳ استادیار سه ترم
۷ فقه معاملات بانكي مركزآموزش بانك مركزي ۱۳۹۰ ـ ۱۳۸۳ استادیار ده ترم
۸ ابزارهای مالی اسلامی(صکوک) دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۸۶-۱۳۸۵ استادیار دو ترم
۹ ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) مركز آموزش بانك مركزي ۱۳۸۹-۱۳۸۶ استادیار شش ترم
۱۰ فقه معاملات جدید و بانکی مركز تخصصی قضا ۱۳۸۷ ـ ۱۳۸۴ استادیار پنج ترم
۱۱ مبانی فقهی بانکداری اسلامی موسسه عالی بانکداری ۱۳۸۸ استادیار یک ترم
۱۲ فقه مالی (۲) کارشناسی دانشگاه امام صادق (ع) ۱۳۹۰ – ۱۳۸۸ دانشیار سه ترم
۱۳ فقه مالی (۳) (ارشد) دانشگاه امام صادق (ع) ۱۳۹۴- ۱۳۸۸ دانشیار شش ترم
۱۴ فقه بازار سرمایه (دکتری) دانشگاه امام صادق (ع) ۱۳۹۰- ۱۳۸۸ دانشیار دو ترم
۱۵ فقه الاقتصاد (دکتری) دانشگاه امام صادق (ع) ۱۳۹۳- ۱۳۸۸ دانشیار سه ترم
۱۶ تامین مالی پروژه ‌(دکتری) دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۹۴-۱۳۹۲ دانشیار دو ترم
۱۷ فقه الاقتصاد (ارشد) موسسه امام خمینی (ره) ۱۳۹۳-۱۳۹۲ دانشیار یک ترم
۱۸ بانکداری اسلامی (ارشد) موسسه عالی بانکداری (واحد تبریز) ۱۳۹۳-۱۳۹۴ دانشیار دو ترم
۱۹ بانکداری بین الملل اسلامی (ارشد) موسسه عالی بانکداری (واحد تبریز) ۱۳۹۳-۱۳۹۴ دانشیار دو ترم
۲۰ حقوق مالی (دکتری) دانشگاه تهران (پردیس فارابی) ۱۳۹۳-۱۳۹۴ دانشیار یک ترم

 

و) جوایز علمی

ردیف نام جشنواره رتبه عنوان تحقیق/ مقاله و . . . .
کتاب سال حوزه / ۱۳۸۲ برگزیده بانکداری اسلامی
کتاب سال جمهوری اسلامی ایران/ ۱۳۸۲ برگزیده ربا (کار گروهی)
اولین جشنواره آثار اقتصاد اسلامی برگزیده بانکداری اسلامی
اولین جشنواره علامه طباطبایی برگزیده بانکداری اسلامی
کتاب سال حوزه برگزیده ربا (کارگروهی)
دومین جشنواره بین‌المللی فارابی / سال ۸۷ رتبه دوم ابزارهای مالی اسلامی(صکوک)
اولین جشنواره بازار سرمایه ایران/۱۳۸۸ برگزیده ابزارهای مالی اسلامی(صکوک)
کتاب سال حوزه/ ۱۳۸۶ رتبه اوّل رساله سطح چهار (احکام فقهی اوراق بهادار)
پژوهشگر نمونه استان قم/ ۱۳۸۶ رتبه اوّل پژوهشگر نمونه
اولین جشنواره مطبوعات اسلامی رتبه اول آثار اقتصادی جایگزینی نظام مشارکت
دومین جشنواره مطبوعات اسلامی رتبه سوم اعتبار در حساب‌ جاری مشارکتی در بانکداری اسلامی
سومین جشنواره اقتصاد اسلامی رتبه اوّل حوزه‌های فقاهتی و عرصه‌های کارشناسی بانکداری اسلامی
دومین جشنواره مطبوعات اسلامی رتبه اول حوزه‌های فقاهتی و عرصه‌های کارشناسی بانکداری اسلامی
دومین جشنواره اقتصاد اسلامی برگزیده ارزیابی سپرده‌های بانکی و پیشنهاد سپرده‌های جدید
دومین جشنواره فارابی/ سال ۸۷ کرسی ممتاز کرسی نقد نظریه ربا در قرض‌های تولیدی و تجاری
کنگره دین‌پژوهان برگزیده ابزارهای مالی اسلامی(۱)
نخستین دوره جشنواره دوسالانه مجلات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزیده مقاله طراحی سپرده‌های جدید در بانکداری بدون ربا
پنجمین جشنواره علامه طباطبائی برگزیده نقد قانون عملیات بانکی بدون ربا و پیشنهاد قانون جایگزین
سومین و هفتمین جشنواره علامه طباطبائی برگزیده عضو برگزیده هیات علمی پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
اثر برگزیده‌کرسی‌های‌نقدونظریه پردازی برگزیده ربا در قرض‌های تولیدی و تجاری
هجدهمین دوره کتاب فصل جمهوری اسلامی شایسته تقدیر طرح تحول نظام بانکی
کتاب فصل (بهار ۹۲) برگزیده بازار سرمایه اسلامی(۱)
اولین جایزه کنگره بین المللی‌علوم انسانی اسلامی برگزیده نظریه پردازی در حوزه اقتصاد و بانکداری اسلامی
کتاب سال حوزه (۱۳۹۲) برگزیده بازار سرمایه اسلامی (۱)
کتاب سال جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۲) شایسته تقدیر بازار سرمایه اسلامی(۱)
اولین جشنواره علامه طباطبایی (۱۳۹۴) رتبه اول بازار سرمایه اسلامی(۱)

ز) همکاری علمی ـ اجرایی با مراکز و مؤسسات

 

ردیف نوع همکاری مؤسسه یا مرکز مربوط سال توضیحات
مدير گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي ۱۳۷۶ ۱/۷/۱۳۷۷
رئيس پژوهشكده نظام‌هاي اسلامي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي ۱/۷/۱۳۷۷ ۱/۱۲/۱۳۸۳
مسؤول دفتر قم پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي ابتدای ۱۳۷۹ پایان ۱۳۷۹
سردبير فصلنامه اقتصاد اسلامي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي ۲۹/۸/۷۹ پايان ۱۳۸۲
مدير گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي ۱/۱۲/۱۳۸۳ ۳۱/۳/۱۳۸۶
مدیر گروه فقه اقتصادی جامعه المصطفی العالمیه ۱۳۸۳ ۳۱/۶/۱۳۸۸
عضو هیات مدیره انجمن علمی اقتصاد اسلامی انجمن علمی اقتصاد اسلامی حوزه ۱۳۸۳ ۱۳۸۵
جانشین‌ مدیر‌مسؤول فصلنامه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي ۱۳۸۳ تاکنون
عضویت گروه اقتصاد دانشنامه قرآن شناسی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي ۱۳۸۴
عضو شورای علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ۱۳۸۵ ۱۳۸۶
رئیس حلقه علمی هسته نظام‌های مالی انجمن اقتصاد اسلامی حوزه انجمن اقتصاد اسلامی حوزه ۱۳۸۵ ۱۳۸۷
سردبیر فصلنامه الحکمه (عربی) پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي ۱۳۸۶ ۱۳۸۸
عضو کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس اوراق بهادار سازمان بورس اوراق بهادار ۱۳۸۶ تاکنون
عضو کمیته اقتصاد و مدیریت گروه علوم حوزه‌ای- دانشگاهی دفتر گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی- وزارت علوم تحقیقات و فناوری ۱۳۸۶ ۱۳۸۹
عضو شورای سردبیری مجله الحکمه عربی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي ۱۳۸۷ ۱۳۸۹
مدیر گروه مطالعات بانکداری اسلامی مرکز تحقیقات و برنامه‌ریزی بانک ملت ۱۳۸۷
عضو کمیسیون اوراق مالی اسلامی سازمان اوقاف و امور خیریه ۱۳۸۷
رئیس هیات مدیره انجمن علمی اقتصاد اسلامی حوزه انجمن علمی اقتصاد اسلامی حوزه ۱۳۸۷ ۱۳۸۹
عضو هیات مدیره انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران ۱۳۸۹
رئیس حلقه علمی هسته پول و بانک انجمن اقتصاد اسلامی حوزه انجمن اقتصاد اسلامی حوزه ۱۳۸۹ ۱۳۹۱
رئيس پژوهشكده نظام‌هاي اسلامي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي ۱۳۹۰ ۱۳۹۲
عضو شورای علمی گروه نظام‌ها و مطالعات اسلامی پژوهشگاه پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي ۱۳۹۰ ادامه دارد.
عضو شورای سیاست‌گذاری و تحریریه مجله قبسات عربی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي ۱۳۹۰
عضو شورای علمی گروه اقتصاد دانشنامه قرآن شناسی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي ۱۳۹۰
سردبیر و عضو هیات تحریریه مجله تحقیقات مالی اسلامی دانشگاه امام صادق علیه السلام ۱۳۹۱ ادامه دارد
نایب رئیس هیات مدیره صندوق قرض الحسنه مرکز خدمات حوزه‌های علمیه مرکز خدمات حوزه‌های علمیه ۱۳۹۱
عضو کارگروه اقتصاد شورای تحول علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی ۱۳۹۱
مدیر گروه مدیریت مالی دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام ۱۳۹۱ ادامه دارد
عضو هیات مدیره صندوق قرض الحسنه مرکز خدمات حوزه های علمیه حوزه علمیه قم ۱۳۹۱
عضو کمیته منتخب دستگاهی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي هیات ممیزه مشترک مراکز و موسسات غیردولتی پژوهشی و آموزش عالی علوم انسانی، هنر و معارف دینی ۱۳۹۱
عضو کارگروه بررسی توانایی علمی اقتصاد، فقه و حقوق و مدیریت در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي ۱۳۹۱
مشاور رئیس کل در امور بانکداری اسلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۲
عضو هیات ممیزه مشترک مراکز و موسسات غیردولتی پژوهشی و آموزش عالی علوم انسانی، هنر و معارف دینی مستقر در استان تهران وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۹۲
عضو شورای علمی هفتمین دوره جشنواره فارابی و رئیس گروه علمی علوم اقتصادی، مدیریت و حسابداری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۹۲
عضو اصلی هیأت بدوی رسیدگی انتظامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ۱۳۹۳ ۱۳۹۵
عضو هیات امناء پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۹۲
عضو هیات تحریریه نشریه قرآن در آیینه پژوهش دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ۱۳۹۳ ۱۳۹۵
رئیس کمیته فقهی بانکداری اسلامی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران بانک قرض‌الحسنه مهر ایران ۱۳۹۳
عضو هیات مدیره صندوق قرض الحسنه مرکز خدمات حوزه های علمیه حوزه علمیه قم ۱۳۹۴ ادامه دارد
عضو شورای علمی بنیاد نخبگان استان قم بنیاد ملی نخبگان ۱۳۹۴ ادامه دارد
عضو شواری فقهی مشورتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی ۱۳۹۴ ادامه دارد
مشاور فقهی بانک توسعه صادرات ایران بانک توسعه صادرات ایران ۱۳۹۴ ادامه دارد
مشاور ویژه دبیرکل در امور فقهی و اقتصادی کانون شرکت‌های لیزینگ ایران کانون شرکت‌های لیزینگ ایران ۱۳۹۴ ادامه دارد
عضو هیأت امنای جامعة‌ الامام‌ الصادق دانشگاه امام صادق علیه السلام ۱۳۹۴ ادامه دارد

 

ح) سوابق تحقیقاتی و فعالیت‌های علمی ـ  جنبی

  1. تحقیقات اتمام‌یافته/ منتشر شده
ردیف عنوان تحقیق نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ تحقیق/ ترجمه/ متن درسی/ تصحیح انتقادی و . . . تاریخ اتمام محل انتشار یا ارائه (نام ناشر)
پول و نظام‌هاي پولي تاليف (کار گروهی) ۱۳۷۵ بخش فرهنگی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
پس‌انداز و سرمايه‌گذاري در اقتصاد اسلامي تاليف ۱۳۷۶ پژوهشگاه ‌فرهنگ‌ و انديشه ‌اسلامي
بانكداري اسلامي تاليف ۱۳۷۸ پژوهشکده پولي و بانكي
فلسفه اقتصاد اسلامي تاليف (کار گروهی) ۱۳۷۸ پژوهشکده پولي و بانكي
بانكداري بدون ربا از نظريه تا عمل تاليف ۱۳۷۹ مؤسسه فرهنگ و انديشه معاصر
كليات نظام اقتصادي اسلام تاليف ۱۳۷۹ انتشارات دارالثقلين
ربا و مسائل عصر حاضر تاليف (کار گروهی) ۱۳۸۰ بخش فرهنگی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
بهره یا ربا تاليف (کار مشترک) ۱۳۸۴ مؤسسه پژوهشی نگاه معاصر
فرهنگ اصطلاحات فقهی و حقوقی معاملات تاليف (کار گروهی) ۱۳۸۶ پژوهشکده پولي و بانكي
ابزارهای مالی اسلامی(صکوک) تاليف ۱۳۸۶ پژوهشگاه‌فرهنگ‌ و انديشه‌اسلامي
احکام فقهی بانکداری بدون ربا تاليف ۱۳۸۶ انتشارات وثوق
معاملات بانکی از دیدگاه مراجع تقلید تاليف (کار گروهی) ۱۳۸۷ پژوهشکده پولي و بانكي
دین و اقتصاد تالیف ۱۳۸۷ کانون اندیشه جوان
بانکداری در آیینه شریعت تالیف ۱۳۸۷ انتشارات وثوق
اصلاح قانون و الگوی بانکداری بدون ربا تاليف (کار گروهی) ۱۳۸۹ موسسه‌عالی‌آموزش‌وپژوهش م ب
ربا در قرض‌های تولیدی و تجاری تالیف ۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام
جریمه و خسارت تاخیر تادیه تاليف (کار گروهی) ۱۳۸۹ پژوهشکده پولي و بانكي
طرح تحول نظام بانکی تاليف (کار گروهی) ۱۳۹۰ پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
بازار سرمایه اسلامی (۱) تالیف ۱۳۹۱ پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
مبانی فقهی بازار پول و سرمایه تاليف (کار مشترک) ۱۳۹۱ دانشگاه امام صادق (ع)
معاملات بانکی از منظر مراجع (ویرایش دوم) تاليف (کار گروهی) ۱۳۹۲ پژوهشکده پولي و بانكي
کارت‌های اعتباری و انطباق پذیری فقهی تدوین ۱۳۹۲ پژوهشکده پولي و بانكي
شاخص‌های ارزیابی بانکداری اسلامی تاليف (کار گروهی) ۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت و بانک انصار
آشنایی با بازار سرمایه اسلامی(بورس) تاليف (کار مشترک) ۱۳۹۳ کانون اندیشه جوان
بانکداری اسلامی(ویرایش و اضافات) تاليف (کار مشترک) ۱۳۹۳ پژوهشکده پولي و بانكي
مقدمه‌ای بر بانکداری بدون ربا در ایران (تجربه بانک کشاورزی) تالیف ۱۳۹۳ موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر
نظارت شرعی بر بانک ها و موسسات مالی اسلامی تاليف (کار گروهی) ۱۳۹۳ پژوهشکده پولي و بانكي
بانکداری بدون ربا از نظریه تا تجربه تاليف (کار گروهی) ۱۳۹۳ انتشارات سمت دانشگاه مفید
تامین مالی صنعت نفت از طریق ابزارهای مالی اسلامی تاليف (کار مشترک) ۱۳۹۳ هزاره سوم اندیشه
جریمه تاخیر تادیه (ویرایش و اضافات) تاليف (کار گروهی) ۱۳۹۴ پژوهشکده پولي و بانكي
فقه معاملات بانکی، پاسخگویی به مهمترین سوالات فقهی نظام بانکی تاليف (کار گروهی) ۱۳۹۴ انتشارات زمزم هدایت

 

  1. تحقیقات در دست اجرا
ردیف عنوان تحقیق نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ تحقیق/ ترجمه و . . . تاریخ شروع محل ارائه
۱ الگوهای بانکداری بدون ربا تالیف ۱۳۸۸ پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۲ ویرایش سوم طرح تحول نظام بانکی تالیف و تدوین ۱۳۹۲ پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی

 

  1. مقالات تألیفی (برای مجلات، دانشنامه‌ها، همایش‌ها، مجموعه‌ها، ISI، ISC)
ردیف عنوان مقاله نوع مقاله: تألیف/ تحقیق/ ترجمه و… تاریخ اتمام محل انتشار یا ارائه

(نام مجله یا مجموعة مربوط)

عقود با بازدهي ثابت، مشكل بانكداري بدون ربا تاليف ۱۳۷۶ همايش بانكداري اسلامي همایش هشتم
بهره بانکی همان رباست تاليف ۱۳۷۶ مجله نقد و نظر شماره۱۳-۱۴
نظريه‌هاي بهره و ربا تاليف ۱۳۷۷ مجله نقد و نظر شماره ۱۸ ـ ۱۷
سپرده‌هاي انتقال‌پذير در بانكداري بدون ربا تاليف ۱۳۷۷ همايش بانكداري اسلامي همایش نهم
بهره بانك‌هاي دولتي تاليف ۱۳۷۷ مجله نامه مفيد شماره ۱۴
بررسی فقهی اقتصادی سپرده‌هاي انتقال‌پذير در بانكداري بدون ربا تاليف ۱۳۷۸ مجله فقه اهل بیت(فارسی) شماره ۱۷-۱۸
بررسي فقهي ـ اقتصادي ساختار بانکداری بدون ربا تاليف ۱۳۷۸ همايش بانكداري اسلامي همایش دهم
نقد و بررسی مبانی حقوقی و دلائل اقتصادی بهره تاليف ۱۳۷۸ مجله كتاب نقد شماره ۱۱
ماوراء الفقه: بحوث علمیة فی تنقیح موضوعات الأحکام ربویة الفائدة البنکیة – نقد مقاله «الربا و الفائده البنکیه» تاليف

ترجمه حیدر حب الله

۱۴۲۲ فقه اهل البیت(عربی) شماره ۲۴
بررسي فقهي ـ اقتصادي اوراق مشاركت جايگزين اوراق قرضه تاليف ۱۳۷۸ کنفرانس سياست‌هاي پولی و ارزی تهران
بررسي فقهي ـ اقتصادي ابزارهای جايگزين اوراق قرضه تالیف ۱۳۷۹ مجله فقه شماره ۲۳
ثمرات فقهی-اقتصادی دفعی یا تدریجی‌بودن تحریم ربا در قرآن تألیف ۱۳۸۰  اقتصاد اسلامی شماره ۱
ربا در بانکهای دولتی تألیف ۱۳۸۰ مجله فقه شماره۲۷-۲۸
انفاق قرآنی و ابزارهای مالی مناسب آن در عصر حاضر تألیف ۱۳۸۰ اقتصاد اسلامی شماره ۲
مشارکت مجدد، جایگزین تنزیل مجدد تألیف ۱۳۸۰ اقتصاد اسلامی شماره ۳
عدالت؛ محور آموزه‌های اقتصادی اسلام تألیف ۱۳۸۰ اقتصاد اسلامی شماره ۴
آثار اقتصادی جایگزینی نظام مشارکت به جای نظام بهره تألیف ۱۳۸۱ اقتصاد اسلامی شماره ۵
مصادیق پنهان و آشکار ربا در نظام بانکی ایران تألیف ۱۳۸۱ اقتصاد اسلامی شماره ۶
طراحی سپرده‌های جدید در بانکداری بدون ربا تألیف ۱۳۸۱ اقتصاد اسلامی شماره ۷
دین و اقتصاد تألیف ۱۳۸۱ اقتصاد اسلامی شماره ۸
اعتبار در حساب جاری مشارکتی، در بانکداری بدون ربا تألیف ۱۳۸۲ اقتصاد اسلامی شماره ۹
جایگاه دولت در اقتصاد از دیدگاه اسلام تألیف ۱۳۸۲ اقتصاد اسلامی شماره ۱۰
انواع بانک‌های بدون ربا تألیف ۱۳۸۲ اقتصاد اسلامی شماره ۱۱
حوزه‌های فقاهتی و عرصه‌های کارشناسی بانکداری اسلامی تألیف ۱۳۸۲ اقتصاد اسلامی شماره ۱۲
کارت‌های اعتباری در بانکداری بدون ربا تألیف ۱۳۸۳ اقتصاد اسلامی شماره ۱۳
کارت‌های اعتباری در پرتو فقه و شریعت ترجمه ۱۳۸۳ اقتصاد اسلامی شماره ۱۴
ارزیابی سپرده‌های بانکی و پیشنهاد سپرده‌های جدید تألیف ۱۳۸۳ اقتصاد اسلامی شماره ۱۵
طرحی برای ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه تألیف ۱۳۸۳ اقتصاد اسلامی شماره ۱۶
ارزيابي سپرده‌هاي بانكي تاليف ۱۳۸۳ همايش ‌بانكداري ‌اسلامی تهران
بررسي تطبيقي بانكداري ايران و اردن تاليف ۱۳۸۳ مجمع بانكداران اسلامي تهران
تبیین فقهی بانکداری بدون ربا (مدل ایران و اردن) تألیف ۱۳۸۳ فصلنامة فقه و حقوق شماره ۲
راهکار رسیدن به نرخ سود بانکی تعادلی تألیف ۱۳۸۴ اقتصاد اسلامی شماره ۱۷
احکام ثابت و متغیر بانکداری اسلامی تألیف ۱۳۸۴ مجله فقه و اصول شماره ۱
ربا در قرض‌های تولیدی و تجاری تألیف ۱۳۸۴ اقتصاد اسلامی شماره ۱۸
ارزیابی قراردادها و شیوه‌های اعطای تسهیلات در بانکداری بدون ربا تألیف ۱۳۸۴ اقتصاد اسلامی شماره ۱۹
بررسی فقهی کارت‌های اعتباری در بانکداری بدون ربا تألیف ۱۳۸۴ اقتصاد اسلامی شماره ۲۰
جریمه و خسارت تأخیر تأدیه در ایران تألیف ۱۳۸۴ فصلنامة فقه و حقوق شماره ۴
اصلاح ساختار مؤسسات و ابزارهای مالی بازار پول و سرمایه براساس تعالیم اسلام تألیف ۱۳۸۴ فصلنامة پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) شماره ۲۵
نقد و بررسی قانون بانکداری بدون ربا تألیف ۱۳۸۴ مجله اندیشه حوزه شماره ۵۳
بررسی راهکارهای حلّ مشکل تأخیر تأدیه در بانکداری بدون ربا تألیف ۱۳۸۵ فصلنامة فقه و حقوق شماره۸
بانکداری بدون ربا از نگاه شهید صدر تألیف ۱۳۸۵ اقتصاد اسلامی شماره ۲۱
بررسی فقهی و حقوقي معاملات شرکت‌های لیزینگ تألیف ۱۳۸۵ اقتصاد اسلامی شماره ۲۲
الگوی جدید بانکداری بدون ربا تألیف ۱۳۸۵ اقتصاد اسلامی شماره ۲۳
اوراق بهادار اجاره(صکوک اجاره) تألیف(مشترک) ۱۳۸۵ اقتصاد اسلامی شماره ۲۴
قراردادهای لیزینگ و انطباق آنها با عقود اسلامی تألیف ۱۳۸۵ فصلنامة تخصصی فقه و حقوق شماره ۱۰
راهکارهای استفاده از اعتبار در حساب جاری در بانکداری اسلامی تألیف ۱۳۸۶ نامه مفید شماره ۶۰
اوراق بهادار استصناع؛ مکمل بازار سرمایه ایران تألیف ۱۳۸۶ مجله جستارهای اقتصادی شماره ۸
مبنای فقهی قانون عملیات بانکی بدون ربا تألیف ۱۳۸۶ فصلنامة تخصصی فقه و حقوق شماره۱۴
نقد و بررسی قانون عملیات بانکی بدون ربا و پیشنهاد قانون جایگزین تألیف ۱۳۸۶ اقتصاد اسلامی شماره ۲۵
صکوک مزارعه و مساقات؛ ابزار مالی مناسب برای توسعه بخش کشاورزی ایران تألیف ۱۳۸۷ اقتصاد اسلامی شماره ۲۶
نظریه‌های ربا و بهره تألیف ۱۳۸۷ اقتصاد اسلامی شماره ۲۷
بررسی تطبیقی فروش استقراضی سهام با عقدهای اسلامی تألیف(مشترک) ۱۳۸۷ اقتصاد اسلامی شماره ۲۷
طراحی ‌کارت‌های ‌اعتباری ‌در بانکداری ‌بدون‌ربا بر اساس بیع مرابحه تألیف ۱۳۸۷ اقتصاد اسلامی شماره ۲۸
بررسی فقهی و حقوقی تعیین سود بانکی تألیف ۱۳۸۷ فصلنامة فقه و حقوق شماره۱۶
صکوک مرابحه ابزار مالی مناسب برای بازار پول و سرمایه اسلامی تألیف ۱۳۸۸ مجله جستارهای اقتصادی شماره ۱۱
اوراق بهادار(صکوک) جعاله؛ ابزاری کارآمد برای توسعه صنعت گردشگری تألیف(مشترک) ۱۳۸۸ اقتصاد اسلامی شماره ۳۲
بانکداری‌اسلامی ثبات بیشتر و کارایی بالاتر تاليف ۱۳۸۸ همايش  بانكداري اسلامی تهران
مدیریت‌ریسک‌اعتباری در بانکداری اسلامی از طریق سوآپ نکول اعتباری تألیف(مشترک) ۱۳۸۸ اقتصاد اسلامی شماره ۳۳
طراحی اوراق وقف بر مبنای عقد صلح و وقف جهت تامین مالی طرح‌های عام المنفعه تاليف(مشترک) ۱۳۸۸ مطالعات اقتصاد اسلامی شماره ۳
تبدیل دارایی‌های بانکی به اوراق بهاداردر بانکداری بدون ربا تاليف ۱۳۸۹ فصلنامه پول و اقتصاد شماره ۴
جایگاه فقه درطراحی الگوی توسعه عادلانه تألیف(مشترک) ۱۳۸۹ همايش اقتصاد اسلامی و توسعه مشهد
طراحی مدل عملیاتی بانکداری اسلامی، سازگار با الگوری ایرانی اسلامی پیشرفت تالیف ۱۳۸۹ الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت  همایش اول
نقد بخش پول و بانک برنامه پنجم تاليف ۱۳۸۹ همايش نقد برنامه ‌پنجم توسعه تهران
اوراق بهادار(صکوک) مضاربه؛ ابزاری مناسب برای توسعه بخش صادرات ایران تألیف(مشترک) ۱۳۸۹ مجله جستارهای اقتصادی شماره ۱۳
مهندسی مالی عقود در بانکداری اسلامی تاليف ۱۳۸۹ اقتصاد اسلامی شماره ۳۵
ضوابط قیمت‌گذاری از منظر فقه امامیه تاليف(مشترک) ۱۳۸۹ معرفت اقتصادی شماره ۲
نقش شورای تخصصی فقهی در ارتقاء سطح مشروعیت و کارایی بانک‌های اسلامی(مطالعه تجربه چند کشور اسلامی) تألیف(مشترک) ۱۳۸۹ اقتصاد اسلامی شماره ۳۶
بررسي امكان استفاده از سوآپ بازده كل جهت مديريت ريسك اعتباري در بانكداري اسلامي تألیف(مشترک) ۱۳۸۹ اقتصاد اسلامی شماره ۳۷
امکان سنجی فقهی تشکیل بازار بین بانکی در بانکداری اسلامی تألیف(مشترک) ۱۳۸۹ اقتصاد اسلامی شماره ۳۸
اوراق سلف؛ ابزاری برای تأمین مالی پروژه‌های بالادستی صنعت نفت تألیف ۱۳۸۹ اقتصاد اسلامی شماره ۳۹
امکان سنجی فقهی طراحی اسناد خزانه اسلامی در بازارهای مالی اسلامی تألیف(مشترک) ۱۳۸۹ اقتصاد اسلامی شماره ۴۰
مدیریت نقدینگی در بانکداری اسلامی تاليف(مشترک) ۱۳۸۹ معرفت اقتصادی شماره ۳
بررسی تطبیقی مدل‌های عملیاتی کارت اعتباری در بانکداری اسلامی تألیف(مشترک) ۱۳۹۰ اقتصاد اسلامی شماره ۴۳
اقتراح حساب إیداع جدید فی النظام المصرفی اللاربوی تألیف

ترجمه الشیخ محمدحسن زراقط

۱۴۳۲ق-۲۰۱۱م مجله الاجتهاد و التجدید شماره ۱۹
صکوک وکالت بیمه‌ای برای پوشش ریسک حوادث فاجعه آمیز تألیف(مشترک) ۱۳۹۰ اقتصاد اسلامی شماره ۴۴
اوراق بهادار(صکوک) بانکی؛ تبدیل تسهیلات بانکی به اوراق بهادار در بانکداری بدون ربا تألیف(مشترک) ۱۳۹۰ تحقیقات مالی اسلامی شماره ۱
شناسایی و طبقه بندی و اولویت بندی ریسک‌های اوراق مضاربه با تاکید بر فقه امامیه با رویکرد مدلسازی تصمیم‌گیری چندمعیاره تألیف(مشترک) ۱۳۹۰ معرفت اقتصاد اسلامی شماره ۵
امکان سنجی کاربرد مرابحه در بانکداری بدون ربا تالیف ۱۳۹۰ مجله علمی ترویجی روند شماره۵۹
آسیب شناسی فقهی، اقتصادی و مالی انتشار اوراق مشارکت در ایران تألیف(مشترک) ۱۳۹۰ فصلنامه بورس اوراق بهادار شماره ۱۴
کاربرد ابزارهای پروژه محور اسلامی(صکوک) در تامین مالی سرمایه‌گذاری های بخش نفت و گاز تألیف(مشترک) ۱۳۹۱ معرفت اقتصاد اسلامی شماره ۷
مهندسی مالی اسناد خزانه اسلامی تألیف(مشترک) ۱۳۹۱ اقتصاد اسلامی شماره ۴۵
تحلیل فقهی اقتصادی اختیار فروش گواهی سپرده سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از مشتقات پوشش ریسک نقدینگی در بانکداری اسلامی(مطالعه موردی بانکداری ایران) تألیف(مشترک) ۱۳۹۱ مجله جستارهای اقتصادی شماره ۱۸
حاکمیت شرعی در بانک‌ها و موسسات مالی – اسلامی انگلستان و مقایسه آن با ایران تألیف(مشترک) ۱۳۹۱ تحقیقات مالی اسلامی شماره ۲
تحلیل و مقایسه تجربه قانونگذاري و نظارت بر اجراي بانکداري اسلامی در سایرکشورها: دلالت هایی برای نظام بانکداری بدون ربا در کشور تألیف(مشترک) ۱۳۹۱ مطالعات اقتصاد اسلامی شماره ۸
راهکار اعطای تسهیلات بانک مرکزی به بانک‌های تجاری در بانکداری اسلامی تألیف(مشترک) ۱۳۹۲ اقتصاد اسلامی شماره ۴۶
اوراق بهادار (صکوک) وکالت؛ ابزاری مناسب برای تأمین مالی صنعت پتروشیمی تألیف(مشترک) ۱۳۹۲ اقتصاد اسلامی شماره ۴۷
ماهیت حقوقی و شرایط و ارکان اوراق بهادار اجاره تألیف(مشترک) ۱۳۹۲ فصلنامة حقوق  اسلامی شماره ۳۲
شناخت و رتبه‌بندی ریسک‌های ابزارهای مالی اسلامی(صکوک) تألیف(مشترک) ۱۳۹۲ اندیشه مدیریت راهبردی شماره ۱۳

 

بررسی تأثیر بانکداری بدون ربا بر رشد اقتصادی در ایران تألیف(مشترک) ۱۳۹۲ اقتصاد اسلامی شماره ۴۸
خرید اعتباری سهام در بانکداری و بازار سرمایه اسلامی

 

تألیف(مشترک) ۱۳۹۲ اقتصاد اسلامی شماره ۴۹
تأمین مالي پروژه محور به وسیله صكوك استصناع درصنعت نفت تألیف(مشترک) ۱۳۹۲ اقتصاد اسلامی شماره ۵۰
طراحی مدل های عملیاتی صكوك اجاره جهت انجام عملیات بازار باز تألیف(مشترک) ۱۳۹۲ اقتصاد اسلامی شماره ۵۱
ارزیابی سیر تاریخی ربا در فرآیند توسعه غرب و نقد

قرائت های جدید بهره بانکی در چارچوب اسلامی

تألیف(مشترک) ۱۳۹۲ الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

 

کنفرانس سوم
مباني فقهي بازارهاي پول و سرمايه و كاربردهاي آن تألیف(مشترک) ۱۳۹۲ معرفت اقتصاد اسلامی شماره ۹
الگوی مطلوب ذخیره قانوني در بانکداری اسلامي تألیف(مشترک) ۱۳۹۲ اقتصاد و بانکداری اسلامی شماره۲
خلاء قانونی مطالبات غیر جاری در قانون عملیات بانکداری بدون ربا تالیف ۱۳۹۲ اقتصاد اسلامی شماره۵۲
الگوی نظارت شرعی بر بانکهای کشور بر اساس دیدگاه خبرگان بانکداری اسلامی تألیف(مشترک) ۱۳۹۲ پژوهشهای پولی – بانکی شماره ۱۸
ماهیت حقوقی اوراق بهادار مرابحه تألیف(مشترک) ۱۳۹۲ پژوهشنامه حقوق اسلامی شماره ۳۸
بررسی فقهی – حقوقی اوراق استصناع موازی تألیف(مشترک) ۱۳۹۲ مجله دیدگاه های حقوق قضایی شماره ۶۳
مدیریت ریسک اوراق بهادار مضاربه با تاکید بر فقه امامیه تألیف(مشترک) ۱۳۹۱ تحقیقات مالی اسلامی شماره ۳
نقد دیدگاه‌های معاصر درباره ربا تالیف ۱۳۹۱-۱۳۹۲ مجله کتاب نقد شماره۶۵-۶۶
بررسی قراردادهای سوآپ کالا از دیدگاه فقه امامیه تألیف(مشترک) ۱۳۹۲ تحقیقات مالی اسلامی شماره ۴
اوراق مرابحه کالا، ابزار مناسب برای بازار بین بانکی در بانکداری بدون ربا تألیف(مشترک) ۱۳۹۲ تحقیقات مالی اسلامی شماره ۵
مدل قیمت‌گذاری بازار کالا و خدمات در اقتصاد مقاومتی تألیف(مشترک) ۱۳۹۲ اقتصاد و بانکداری اسلامی شماره۴ و ۵
بررسی راهکارهای استمهال مطالبات غیر جاری در بانکداری بدون ربا تألیف(مشترک) ۱۳۹۲ مجله علمی ترویجی روند- پاییز و زمستان۹۲ شماره ۶۳ و ۶۴
احکام و آثار فقهی- حقوقی عقد استصناع تألیف(مشترک) ۱۳۹۲ فصلنامه بورس اوراق بهادار شماره۲۱
مباني فقهي و حقوقي بازار دارايي هاي فكري تألیف(مشترک) ۱۳۹۳ فصلنامه بورس اوراق بهادار شماره ۲۶
تعیین سهم بهینه عقدهای مبادله ای و مشارکتی در بانکداری بدون ربا تألیف(مشترک) ۱۳۹۳ اقتصاد اسلامی شماره ۵۳
آسیب شناسی نظارت شرعی در نظام بانکی ایران و ارائه اصلاح های قانونی تألیف(مشترک) ۱۳۹۳ اقتصاد اسلامی شماره۵۴
حساب‌هاي قرض‌الحسنه اختصاصي راهكاري بهينه براي هدايت و مديريت منابع قرض‌الحسنه در نظام بانكداري اسلامي تألیف(مشترک) ۱۳۹۳ معرفت اقتصاد اسلامی شماره۱۱
ارائه مدل قیمت گذاری قرارداد اختیار خرید در مالی اسلامی تألیف(مشترک) ۱۳۹۳ مطالعات اقتصاد اسلامی شماره ۱۳
آسیب شناسی انتشار صکوک اجاره در بانک های ایران: مطالعه موردی بانک سپه تألیف(مشترک) ۱۳۹۳ پژوهشها و سیاستهای اقتصادی شماره ۶۹
نقد و بررسی دیدگاه های جدید پیرامون ربا و بهره بانکی تألیف(مشترک) ۱۳۹۳ تحقیقات مالی اسلامی شماره ۶
تحلیل سهام عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در جایگاه مبیع در عقد بیع بر اساس فقه امامیه تألیف(مشترک) ۱۳۹۳ تحقیقات مالی اسلامی شماره ۷
بررسی مبانی فقهی و بانکی کارمزد تسهیلات قرض الحسنه تألیف(مشترک) ۱۳۹۳ سومین همایش ملی پولی و بانکی صندوق های قرض الحسنه- بابل- دانشگاه مازندران مجموعه مقالات همایش
ثبات ذاتی مالیه اسلامی تألیف(مشترک) ۱۳۹۳ سومین همایش ملی پولی و بانکی صندوق های قرض الحسنه- بابل- دانشگاه مازندران مجموعه مقالات همایش
اوراق بیمه اتکایی اسلامی جهت انتقال ریسک در صنعت نفت تألیف(مشترک) ۱۳۹۳ تحقیقات مالی اسلامی شماره ۸
نظریه تکاملی بانکداری اسلامی تالیف ۱۳۹۴ کتاب نظریه-شماره اول- کتاب نظریه‌های برتر در عرصه علوم انسانی اسلامی
اوراق سلف موازی در تأمین مالی صنعت خودرو تألیف(مشترک) ۱۳۹۴ فصلنامه بورس اوراق بهادار شماره ۳۰
مولفه های کلیدی مفاهیم نظری گزارشگری مالی با رویکرد اسلامی تألیف(مشترک) ۱۳۹۴  

سال چهارم / شماره ۱۳

بهار ۹۴

فصلنامه علمي پژوهشي

دانش حسابداري و حسابرسي مديريت

مهندسی مالی عقود بانکی با تاکید بر تجارب بانکهای برتر جهان اسلام تألیف(مشترک) ۱۳۹۴ مجموعه مقالات بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی
الگوی مطلوب تجهیز منابع در بانکداری اسلامی: دلالتهایی برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا تألیف(مشترک) ۱۳۹۴ مجموعه مقالات بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی
بررسی فقهی مالی اوراق اجاره مصون از تورم تألیف(مشترک) ۱۳۹۴ اقتصاد اسلامی ۵۸
بررسی رابطه ریسک و غرر در بازارهای مالی اسلامی تألیف(مشترک) ۱۳۹۴ اقتصاد اسلامی ۵۹
امکان‌سنجی فقهی استفاده از صکوک بیع دین جهت عملیات بازار باز بانک مرکزی؛ دلالت‌هایی جهت تقویت بازار بدهی اسلامی در کشور تألیف(مشترک) ۱۳۹۴ مطالعات اقتصاد اسلامی شماره ۱۵
توافق‌نامه بازخرید (ریپو) در بازار بین‌بانکی اسلامی تألیف(مشترک) ۱۳۹۴ اقتصاد اسلامی ۶۰