۴ دی, ۱۳۹۶

سخنرانی علمی دکتر بنی اسد

معاونت پژوهشی دانشکده برگزار می کند: سخنرانی علمی دکتر رضا بنی اسد در قالب زنگ پژوهش با موضوع معرفی مرزهای نوین و میان رشته ای مدیریت استراتژیک  در […]
۴ دی, ۱۳۹۶

آزمون جامع