۴ دی, ۱۳۹۶

سخنرانی علمی دکتر بنی اسد

معاونت پژوهشی دانشکده برگزار می کند: سخنرانی علمی دکتر رضا بنی اسد در قالب زنگ پژوهش با موضوع معرفی مرزهای نوین و میان رشته ای مدیریت استراتژیک  در […]
۴ دی, ۱۳۹۶

آزمون جامع

۳ دی, ۱۳۹۶

سخنرانی علمی دکتر چیت سازیان

۲۸ آذر, ۱۳۹۶

بحث و بررسی بودجه سال ۱۳۹۷

به همت معاونت پژوهشی دانشکده روز سه شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۶، بحث و بررسی بودجه سال ۱۳۹۷ با حضور دکتر محمد قاسمی”معاون مرکز پژوهش‌های مجلس شورای […]