۱۱ شهریور, ۱۳۹۶

گزارش فعاليت‌ها و اقدامات معاونت آموزشي

با توجه به شرايط دانشكده معارف اسلامي و مديريت ازجمله ۴ گرايش تخصصي، ميانگين ورودي ۵۰ دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد پيوسته در هرسال تحصيلي،‌ دانشكده […]
۱۱ شهریور, ۱۳۹۶

دروس رشته معارف اسلامي و مديريت

دروس رشته معارف اسلامي و مديريت به شرح زیر است.   دروس عمومي، پايه و معارف اسلامي حيطه عنوان درس واحد ساعت نوع پيش‌نياز عمومي (کارشناسي) […]