۶ خرداد, ۱۳۹۶

سخنراني علمي توسط دكتر بختياري

۶ خرداد, ۱۳۹۶

احكام جديد دانشكده معارف اسلامي و مديريت

حكم جناب آقاي دكتر جوانعلي آذر؛ حكم جناب آقاي محمد علمخواه؛
۲ خرداد, ۱۳۹۶

تسليت به همكار محترم

۳۰ اردیبهشت, ۱۳۹۶

جلسه آیین ورود به مقطع کارشناسی ارشد، با حضور جناب آقاي دکتر آذر

باسمه تعالي به استحضار می رساند به فضل الهی جلسه آیین ورود به مقطع کارشناسی ارشد ویژه دانشجویان ورودی ۹۱ با حضور استاد ارجمند جناب آقای […]