۱۱ بهمن, ۱۳۹۵

جلسه رياست دانشگاه با گروه مديريت مالی

در ادامه سلسله جلسات ریاست محترم دانشگاه با گروه‌های دانشکده معارف اسلامی و مدیریت سومین جلسه در روز سه شنبه مورخ ۵/۱۱/۹۵ با اعضای هیات علمی […]
۱۰ بهمن, ۱۳۹۵

مصوبات شورای دانشکده شماره ۸۱۴ تاريخ:۹۵/۱۰/۲۸

مصوبات شورای دانشکده طرح پيشنهادي پايان‌نامه کارشناسی ارشد مديريت صنعتي دانشجو آقاي محمد‌حسن ميرزائي (۸۹۳۱۲۱۷) با عنوان «تحليل اهميت عملکرد عنصر خودکفايي در زنجيره تأمين محصولات […]
۱۰ بهمن, ۱۳۹۵

مصوبات شورای دانشکده شماره ۸۱۳ تاريخ:۹۵/۱۰/۱۴

مصوبات شورای دانشکده طرح پيشنهادي پايان‌نامه کارشناسی ارشد مديريت مالي دانشجو آقاي حسين غلامي (۸۹۳۱۱۳۵) با عنوان «طراحي اوراق وکالت جهت تأمين مالي شرکت‌هاي پذيرفته شده […]
۱۰ بهمن, ۱۳۹۵

مصوبات شورای دانشکده شماره ۸۱۲ تاريخ:۹۵/۱۰/۷

مصوبات شورای دانشکده در مورد طرح پژوهشي «ارائه الگوي مدرسه حکمراني از طریق مطالعه تطبیقی مدارس حکمرانی منتخب جهان»که توسط آقاي عبد‌الحسين‌زاده ارائه گردیده، تصویب شد […]