۱۴ شهریور, ۱۳۹۵

اطلاعیه (دفاع دکتری): ارائه مقالات علمی پژوهشی جهت برگزاری جلسه دفاع

به اطلاع دانشجویان مقطع دکتری می رساند که طبق مصوبه دانشگاه، برای برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری، ارائه دو مقاله چاپ شده علمی پژوهشی (یک […]
۱۳ شهریور, ۱۳۹۵

مقاله: بررسی اثر رضایت از قراردادهای روان شناختی بر ابعاد نگرشی و رفتاری

مقاله: بررسی اثر رضایت از قراردادهای روان شناختی بر ابعاد نگرشی و رفتاری   چکیده مفهوم قرارداد روان شناختی جهت تبیین دقیق تر رابطه ی سازمان […]