۲۰ اردیبهشت, ۱۳۹۵

رزومه دکتر میثم لطیفی

باسمه تعالي الف- مشخصات شخصي: نام و نام خانوادگي: ميثم لطيفي                     نام پدر: محمدرضي تاريخ تولد: ۱۳۵۷ عضو هيات علمي گروه مديريت دولتي دانشکده معارف […]
۱۴ اردیبهشت, ۱۳۹۵

سخنراني علمي آينده جهان اسلام؛ فرصت‌ها و تهديدها

  با پيگيري معاونت پژوهشي دانشکده، سخنراني علمي آينده جهان اسلام؛ فرصت‌ها و تهديدها با سخنراني جناب آقاي دکتر غلامرضا گودرزي، رئيس محترم دانشکده، برگزار گرديد. […]