راهنمایی، مشاوره و داوری پایان‌نامه‌ها: دکتر علی رضائیان

۱۱ خرداد, ۱۳۹۵

تدوین استراتژی دانش در صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران مطالعه موردی: شرکت ملی نفت ایران

عنوان و نام پديدآور : تدوین استراتژی دانش در صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران مطالعه موردی: شرکت ملی نفت ایران/ روح‌الله تولایی محل تحصیل : دانشگاه […]
۲۴ اردیبهشت, ۱۳۹۵

طراحی و اعتبارسنجی سنجه بومی سرمایه روانشناختی در سازمان‌های دولتی ایران

عنوان و نام پديدآور : طراحی و اعتبارسنجی سنجه بومی سرمایه روانشناختی در سازمان‌های دولتی ایران/ مسعود بنافي محل تحصیل : : دانشگاه امام صادق (ع) […]
۲۲ اردیبهشت, ۱۳۹۵

طراحی مدل مفهومی مدیریت بحران با تاکید بر نقش رسانه‌ها در مرحله آمادگی

عنوان و نام پديدآور : طراحی مدل مفهومی مدیریت بحران با تاکید بر نقش رسانه‌ها در مرحله آمادگی/ سیاوش صلواتیان محل تحصیل : دانشگاه امام صادق(ع) […]
۲۱ اردیبهشت, ۱۳۹۵

شناسایی و وزن دهی معیارهای انتخاب و انتصاب مدیران منابع انسانی در بخش دولتی

عنوان و نام پديدآور : شناسایی و وزن دهی معیارهای انتخاب و انتصاب مدیران منابع انسانی در بخش دولتی/ ميثم لطیفی محل تحصیل : : دانشگاه […]