۲۰ فروردین, ۱۳۹۶

معرفی جناب آقاي دكتر عادل آذر در ليست ۱۰۰ دانشمند برتر ايران

معرفی ۲۲۸ دانشمند برتر ایرانی فهرست ۲۲۸ پژوهشگر ایرانی که در جمع پژوهشگران یک درصد برتر دنیا قرار گرفتند نشان می دهد محققان دانشگاه تهران و […]
۱۱ اردیبهشت, ۱۳۹۵

سوابق و پژوهش های دکتر عادل آذر

رزومه دكتر عادل آذر دكتري:  مديريت – گرايش تحقيق در عمليات كارشناسي ارشد:  مديريت صنعتي- گرايش تحقيق در عمليات كارشناسي:  مديريت صنعتي پست الكترونيك: azara@modares.ac.ir زمينه […]