۳ مهر, ۱۳۹۵

اولين نشست صميمانه با ورودي هاي جديد دانشکده م.ا.و مديريت

با موضوع: آشنايي با فعاليت‌ها و اعضاي معاونت پژوهشي و انجمن علمي دانشکده معارف اسلامي  و مديريت سخنران : دکتر مهدي حمزه پور (معاون پژوهشي و […]
۱۹ مرداد, ۱۳۹۴

سخنراني علمي با موضوع «مديريت رفتار سازماني سازمان‌هاي حساس و پيچيده»

به همت مرکز خدمات حوزه علميه قم، جلسه سخنراني علمي «مديريت رفتار سازماني سازمان‌هاي پيچيده و حساس» در روز جمعه مورخ ۲۵/۳/۹۴ با سخنراني علمي معاون […]