۳۱ اردیبهشت, ۱۳۹۴

چشم انداز و مأموریت دانشکده مدیریت

  سند راهبردي دانشکده معارف اسلامي و مديريت دانشگاه امام صادق عليه السلام[۱] فلسفه وجودي: «دانشکده معارف اسلامي و مديريت، يک مجموعه آموزشي و پژوهشي دانشگاهي […]