۱۵ آبان, ۱۳۹۵

حکم انتصاب دکتر اسداله گنجعلی به عنوان معاونت پژوهشي دانشکده

جناب آقای دكتر گنجعلي از مورخ ۹۳/۸/۴ به مدت دوسال به عنوان معاون پژوهشی دانشکده معارف اسلامي و مديريت، منصوب شدند. ۳۱۲
۳۱ اردیبهشت, ۱۳۹۵

کتاب/ مديريت عملکرد

عنوان کتاب : مديريت عملکرد،چيستي، چرايي و چگونگي مولفان : دکتر علي رضائيان؛ دکتر اسد الله گنجعلي ناشر : انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام سال […]
۱۹ اردیبهشت, ۱۳۹۵

رزومه دکتر اسدالله گنجعلی

دکتر اسدالله گنجعلی    پست الكترونيكي:  ganjali@isu.ac.ir  asad_ganjali@yahoo.com     دکتر اسدالله گنجعلی استادیار گروه مدیریت بازرگانی در دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق(علیه […]
۱۳ اردیبهشت, ۱۳۹۵

بررسی و تحلیل مؤلفه های جبران خدمات کارکنان زن با تأکید بر آموزه های اسلامی (مورد مطالعه: صنعت بانکداری ایران)

عنوان و نام پديدآور : بررسی و تحلیل مؤلفه های جبران خدمات کارکنان زن با تأکید بر آموزه های اسلامی (مورد مطالعه: صنعت بانکداری ایران)/ حسن […]