رویدادهای پیشرو

 
عنوان رویداد زمان مکان
سخنرانی علمی - دکتر حمزه پور دوشنبه، 20 آذر ساعت 10تا12 اتاق جلسات دانشکده مدیریت
سخنرانی علمی - دکتر چیت‌سازیان دوشنبه، 27 آذر ساعت 10تا12 سالن شهید مطهری (ره)
 
 
 

ما مشتاق موفقیت یکدیگریم