۱۱ خرداد, ۱۳۹۵

ارزیابی اثرات اجرای مدیریت نوین بر کیفیت محصولات ایران خودرو

عنوان و نام پديدآور : ارزیابی اثرات اجرای مدیریت نوین بر کیفیت محصولات ایران خودرو/ غلامرضا گودرزی محل تحصیل : دانشگاه امام صادق (ع) سال تحصیل […]
۱۱ خرداد, ۱۳۹۵

طراحی الگوی تصمیم‌گیری راهبردی فرماندهان دوران دفاع مقدس با تاکید بر عملیاتهای موفق سال دوم جنگ تحمیلی

عنوان و نام پديدآور : طراحی الگوی تصمیم‌گیری راهبردی فرماندهان دوران دفاع مقدس با تاکید بر عملیاتهای موفق سال دوم جنگ تحمیلی/ حمید خیرآبادی محل تحصیل […]
۱۱ خرداد, ۱۳۹۵

تصویرپردازی از ویژگی‌های آینده موعود و تاثیر آن بر سازمان: به سوی الگوی قرآنی

عنوان و نام پديدآور : تصویرپردازی از ویژگی‌های آینده موعود و تاثیر آن بر سازمان: به سوی الگوی قرآنی/ علیرضاافضلی محل تحصیل : دانشگاه امام صادق […]
۱۱ خرداد, ۱۳۹۵

بررسی کارایی بازارسرمایه ایران در تعیین قیمت سهام صنایع کانی غیر فلزی

عنوان و نام پديدآور : بررسی کارایی بازارسرمایه ایران در تعیین قیمت سهام صنایع کانی غیر فلزی/ ابوالفضل اسماعیل زاده محل تحصیل : دانشگاه امام صادق […]