۲۶ اردیبهشت, ۱۳۹۵

بررسی فقهی حقوقی اوراق منفعت در بازارهای مالی

عنوان و نام پديدآور : بررسی فقهی حقوقی اوراق منفعت در بازارهای مالی/ جواد جعفری محل تحصیل : دانشگاه امام صادق(ع) سال تحصیل : ، ۱۳۹۱ […]
۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۵

ارائه الگوی بومی برای ت‍‌مین مالی خرد در ایران با مطالعه تطبیقی گرامین بانک بنگلادش و طرح‌های ت‍‌مین مالی خرد روستایی اجرا شده

عنوان و نام پديدآور : ارائه الگوی بومی برای ت‍‌مین مالی خرد در ایران با مطالعه تطبیقی گرامین بانک بنگلادش و طرح‌های ت‍‌مین مالی خرد روستایی […]
۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۵

مقایسه عملکرد مالی بانکهای تجاری دولتی و خصوصی بر اساس رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره

عنوان و نام پديدآور : مقایسه عملکرد مالی بانکهای تجاری دولتی و خصوصی بر اساس رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره/ مرتضی غیور باغبانی محل تحصیل : دانشگاه […]
۱۲ اردیبهشت, ۱۳۹۵

بررسی میزان برخورداری سازمان بورس و اوراق بهادار تهران از ویژگی‌های سازمانهای یادگیرنده

عنوان و نام پديدآور : بررسی میزان برخورداری سازمان بورس و اوراق بهادار تهران از ویژگی‌های سازمانهای یادگیرنده/ محمد بختیار نصر آبادی محل تحصیل : : […]