۱۱ خرداد, ۱۳۹۵

تدوین استراتژی دانش در صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران مطالعه موردی: شرکت ملی نفت ایران

عنوان و نام پديدآور : تدوین استراتژی دانش در صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران مطالعه موردی: شرکت ملی نفت ایران/ روح‌الله تولایی محل تحصیل : دانشگاه […]
۱۱ خرداد, ۱۳۹۵

تاثیر جنسیت بر تصمیم‌گیری (مطالعه موردی: مدیران آموزش و پرورش منطقه‭ ۱۲ ‬شهر تهران)

عنوان و نام پديدآور : تاثیر جنسیت بر تصمیم‌گیری (مطالعه موردی: مدیران آموزش و پرورش منطقه‭ ۱۲ ‬شهر تهران)/محسن پرست‌تاش محل تحصیل : : دانشگاه امام […]
۱۴ اردیبهشت, ۱۳۹۵

تاثیر فرهنگ سازمانی بر میزان اخذ درصد (پورسانت) در بازرگانی خارجی سازمانهای دولتی

عنوان و نام پديدآور : تاثیر فرهنگ سازمانی بر میزان اخذ درصد (پورسانت) در بازرگانی خارجی سازمانهای دولتی/ مرتضي نصیری دوغایی محل تحصیل : : دانشگاه […]
۱۴ اردیبهشت, ۱۳۹۵

بررسی عوامل موثر بر کارآئی تحریریه های خبر در سازمان صدا و سیما

عنوان و نام پديدآور : بررسی عوامل موثر بر کارآئی تحریریه های خبر در سازمان صدا و سیما/ جليل دهقان محل تحصیل : : دانشگاه امام […]