۴ شهریور, ۱۳۹۵

مقاله “گونه‌شناسی ذهنیت‌های خط‌مشی‌گذاران و مجریان درباره مدیریت مواجهه با بدحجابی در ایران”

مقاله “گونه‌شناسی ذهنیت‌های خط‌مشی‌گذاران و مجریان درباره مدیریت مواجهه با بدحجابی در ایران؛ پژوهشی مبتنی بر روش‌شناسی کیو” دكتر مجتبی امامی استادیار دانشگاه امام صادق علیه […]
۱۱ خرداد, ۱۳۹۵

طراحی الگوی تصمیم‌گیری راهبردی فرماندهان دوران دفاع مقدس با تاکید بر عملیاتهای موفق سال دوم جنگ تحمیلی

عنوان و نام پديدآور : طراحی الگوی تصمیم‌گیری راهبردی فرماندهان دوران دفاع مقدس با تاکید بر عملیاتهای موفق سال دوم جنگ تحمیلی/ حمید خیرآبادی محل تحصیل […]
۲۴ اردیبهشت, ۱۳۹۵

فهم اولویت‌های راهبردی تحول نظام آموزش و پرورش در دیدگاه امام خامنه‌ای(حفظه الله): توصیه‌های خط مشی گذاری

عنوان و نام پديدآور : فهم اولویت‌های راهبردی تحول نظام آموزش و پرورش در دیدگاه امام خامنه‌ای حفظه الله: توصیه‌های خطمشی گذاری/ علي خاني محل تحصیل […]
۲۴ اردیبهشت, ۱۳۹۵

بازپردازی مفهوم سازمان فضیلت محور در انقلاب اسلامی ایران

نوان و نام پديدآور : بازپردازی مفهوم سازمان فضیلت محور در انقلاب اسلامی ایران/ سعيد حجازي فرد محل تحصیل : : دانشگاه امام صادق (ع) سال […]