۱۷ مرداد, ۱۳۹۵

کاربرگ‌های پایان‌نامه‌ها (کارشناسی ارشد)

کاربرگ‌های پایان‌نامه‌ها (کارشناسی ارشد) به شرح زیر است. ۰-ستورالعمل اخذ و تصويب پايان‌نامه ارشد   ۰۱- کاربرگ الف – کاربرگ پيشنهاد پايان نامه کارشناسي ارشد   […]
۷ اردیبهشت, ۱۳۹۵

كاربرگ هاي آموزشی دانشكده

۰۱- آزمون مجدد با پرداخت هزينه ۰۲- اصلاح نمره ۰۳- اعلام آمادگي براي امتحان جامع دکتري ۰۴- کاربرگ خروج از کشور ۰۵- كاربرگ اخذ درس به […]