۲۱ تیر, ۱۳۹۶

اطلاعیه تعطیلات تابستانی

۳۰ خرداد, ۱۳۹۶

اطلاعیه مصاحبه دکتری دانشکده

اطلاعیه برگزاری جلسه مصاحبه علمی داوطلبان رشته مدیریت دولتی (گرایش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی) به اطلاع داوطلبان محترم می رساند جلسه مصاحبه علمی […]
۶ خرداد, ۱۳۹۶

سخنراني علمي توسط دكتر بختياري

۶ خرداد, ۱۳۹۶

احكام جديد دانشكده معارف اسلامي و مديريت

حكم جناب آقاي دكتر جوانعلي آذر؛ حكم جناب آقاي محمد علمخواه؛