۱۷ مرداد, ۱۳۹۵

اطلاعيه برگزاري پانزدهمين آزمون عمومي زبان خارجي، شهريور ماه ۱۳۹۵

باسمه تعالی برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید با توجه به مصوبه شوراي دانشگاه امام صادق uدر خصوص ارائه گواهي قبولي در آزمون عمومي زبان خارجي […]
۱۶ مرداد, ۱۳۹۵

کارگاه پژوهشی (ویژه اساتید هیات علمی)

کارگاه پژوهشی با عناوین؛ “تبیین پاره ای ملاحظات حقوقی در خصوص فعالیت­های اقتصادی و پژوهشی اعضای هیات علمی” و “تحلیل و تبیین رتبه فساد ج.ا.ایران (در […]
۱۶ مرداد, ۱۳۹۵

اطلاعيه ي حمايت از پايان نامه

مجمع تشخيص مصلحت نظام در راستاي حمايت از فعاليت هاي علمي–پژوهشي، آمادگي خود را جهت حمايت از پايان نامه هاي دوره هاي کارشناسي ارشد و دکتري […]
۸ تیر, ۱۳۹۵

مصوبات جلسه شوراي دانشکده

به همت معاونت پژوهشي دانشکده جلسه شوراي پژوهشي دانشکده در تاريخ ۹۵/۰۴/۰۸ در محل اتاق جلسات دانشکده با حضور تمامي اعضاي اين شورا برگزار گرديد . […]