۳۰ بهمن, ۱۳۹۵

حکم سرپرستي معاونت آموزشي دکتر حسن‌زاده سروستاني

۲۳ بهمن, ۱۳۹۵

جلسه رياست دانشگاه با گروه مديريت دولتي

در ادامه جلسات رياست محترم دانشگاه با گروه‌هاي آموزشي دانشكده معارف اسلامي و مديريت، چهارمين جلسه در روز چهارشنبه مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۵  ساعت ۱۰:۳۰ با اعضاي گروه […]
۲۱ بهمن, ۱۳۹۵

کارگاه آموزشي-پژوهشي

معاونت پژوهشي دانشکده معارف اسلامي ومديريت برگزار مي کند؛ کارگاه آموزشي-پژوهشي عنوان کاربرد آمار ناپارامتريک در تحقيقات مديريتي وحل مسائل آن (ادامه مباحث تحليل آماري) دوشنبه […]
۲۱ بهمن, ۱۳۹۵

۲۲ بهمن..