۱۰ بهمن, ۱۳۹۵

مصوبات شورای دانشکده شماره ۸۱۰ تاريخ:۹۵/۸/۲۵

مصوبات شورای دانشکده طرح پيشنهادي پايان‌نامه کارشناسی ارشد مديريت بازرگاني دانشجو آقاي مهدي باقري قورتاني (۸۹۳۱۰۱۶) با عنوان «طراحي الگوي مديريت استعدادهاي دانشجويي در دانشگاه امام […]
۱۰ بهمن, ۱۳۹۵

مصوبات شورای دانشکده شماره ۸۰۹ تاريخ:۹۵/۸/۱۸

مصوبات شورای دانشکده طرح پيشنهادي پايان‌نامه کارشناسي ارشد مديريت مالي دانشجو آقاي سعيد محمدي اقدم (۸۹۳۱۱۶۰) با عنوان «سنجش ريسک سيستمي ناشي از شوک‌هاي ارزي در […]
۵ بهمن, ۱۳۹۵

جلسه معاون و مديران كل آموزشي با دانشكده معارف اسلامي و مديريت

۴ بهمن, ۱۳۹۵

جلسه رياست دانشگاه با گروه مديريت بازرگانی

جلسه رياست دانشگاه، با گروه مديريت بازرگاني با تأکید رياست محترم دانشگاه مبني بر برگزاري جلسات، با گروه‌ها در جهت هويت بخشي به گروه‌ها، اولين جلسه […]