۱۱ شهریور, ۱۳۹۶

گزارش فعاليت‌ها و اقدامات معاونت آموزشي

با توجه به شرايط دانشكده معارف اسلامي و مديريت ازجمله ۴ گرايش تخصصي، ميانگين ورودي ۵۰ دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد پيوسته در هرسال تحصيلي،‌ دانشكده […]
۳ شهریور, ۱۳۹۶

گزارش عملکرد معاونت پژوهشی دانشکده

۳ شهریور, ۱۳۹۶

تقویم پژوهشی

۳ شهریور, ۱۳۹۶

کاربرگ‌های معاونت پژوهشی