رویدادهای پیشرو

 
عنوان رویداد زمان مکان
مدرسه تابستانی حسابداری 11تا 24 شهریور دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
مدرسه تابستانی مدیریت جهادی 1تا 8 شهریور مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام
دوره تابستانی مهارت افزایی مدیریت صنعتی 28مرداد تا 2شهریور دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
 
 
 

ما مشتاق موفقیت یکدیگریم