رویدادهای پیشرو

 
عنوان رویداد زمان مکان
سخنرانی علمی - دکتر میثم لطیفی دوشنبه، 3مهر ساعت 10تا12 تالار شهید مطهری
کرسی نظریه‌پردازی - دکتر چیت‌سازیان دوشنبه، 10مهر ساعت 10تا12 تالار شهید مطهری
سخنرانی علمی - دکتر بنی اسد دوشنبه، 17مهر ساعت 10تا12 تالار شهید مطهری
 
 
 

ما مشتاق موفقیت یکدیگریم