رویدادهای پیشرو

 
عنوان رویداد زمان مکان
سخنرانی علمی - دکتر حسین بختیاری دوشنبه، 8 آبان ساعت 10تا12 سالن شماره یک کلاس 116
کرسی نظریه پردازی - دکتر غلامرضا گودرزی سه شنبه، 9 آبان ساعت 10تا12 سالن شهید مطهری (ره)
 
 
 

ما مشتاق موفقیت یکدیگریم